Internationale medlemmer

Hvad er særligt for de internationale medlemmer, hvilke medlemstilbud har vi til dem, og hvordan kan du som tillidsmand bedst hjælpe dem? Her finder du informationer og materiale til arbejdet med de medlemmer og potentielle medlemmer, der ikke taler dansk.

Vigtigt at vide

Åbn alle

Hvad sker der aktuelt (opdateres løbende)?

Her kan du løbende se, hvad der sker for internationale medlemmer. Det er en stor hjælp, hvis du informerer om tiltagene, så vi får dem markedsført.

Coronavirus

Rettighederne i forhold til coronavirus er oversat til engelsk

Arrangementer

Øvrige tiltag

Derudover arbejder vi bl.a. på:

     
 • En engelsk animation om fordele ved medlemskab
 • Et medlemsdrevet netværk på tværs af virksomheder for internationale medlemmer, ​"The Finansforbundet Internationals Network". Fokus skal være på sociale tiltag og networking. 


Er internationale medlemmer registreret som engelsktalende?

Internationale medlemmer, der har meldt sig ind efter februar 2018, er registreret som engelsktalende. Det betyder bl.a., at vi kan kommunikere med dem på engelsk, og at vi kan sende dem det engelske nyhedsbrev News for members, som er særligt målrettet internationale medlemmer.

Medlemmer, der er meldt ind før februar 2018, er ikke automatisk registreret som engelsktalende. Det er derfor vigtigt at oplyse dem om, at de bør registrere deres sprogvalg. Det gør de under Mit forbund, hvor de også kan vælge dansk, når de ikke længere har behov for informationer på engelsk. 

Hvilke medlemsfordele har vi til internationale medlemmer?

Internationale medlemmer har adgang til de samme fordele som dansktalende medlemmer, dvs.  karrieresamtaler, ferieboliger, arrangementer, rådgivning, UNIPass m.m. Heraf kan tilbuddene om tjek af ansættelseskontrakt, juridisk rådgivning og arrangementer være særligt interessante for dem.

Vi har etableret særlige arbejdsgange i forhold til de fordele, der kan være vanskelige at benytte for de internationale medlemmer, der ikke taler dansk. Det gælder fx ved arrangementer, hvor vi opfordrer til, at medlemmet ringer ind og får hjælp til tilmeldingen. Arbejdsgangene er beskrevet under præsentationen af hver enkelt medlemsfordel.

Finansforbundets medlemstilbud (engelsk)

Finansforbundets arrangementer på engelsk (engelsk)

Hvordan kommunikerer vi med de internationale medlemmer?

Internationale medlemmer modtager de samme informationer som danske medlemmer, dog suppleret af særlige informationer på engelsk, forudsat at de er registreret som engelsktalende under Mit Forbund.

Det betyder, at de internationale medlemmer som minimum modtager:

 • Magasinet Finans
 • MedlemsNyt
 • Nyhedsbrevet Finans
 • News for members
 • Diverse ad hoc mails på engelsk, hvis informationen også er så vigtig, at den også skal ud på engelsk, fx en opfordring om at registrere samtykke til løntræk.

Hvis du som tillidsmand ønsker at supplere det, du allerede modtager med det, de engelsktalende medlemmer modtager, kan du ændre dit sprog til engelsk under Mit forbund. Du kan altid fjerne din registrering som engelsktalende igen.

Hvad hedder Funktionærloven på engelsk? Tjek ordlisten

Måske ligger de engelske ord for fratrædelsesgodtgørelse og fællestillidsmand ikke lige forrest i hukommelsen. Vi har lavet en ordliste med en række af de fagforeningsrelaterede ord, som kan være relevante for dig i dit arbejde som tillidsmand.

Download ordliste (PDF)

Hvorfor er det vigtigt at huske de internationale medlemmer?

Finansforbundet skal være noget for alle medlemmer, men hidtil har vi været mest tilgængelige for dansktalende medlemmer. Det er vi dog ved at ændre på, og det er der mange årsager til, fx:

 • Gruppen er støt voksende både absolut og relativt
  Vi kan af fremskrivningerne se, at der fra 2015 til 2018 har været en stigning på 67 % blandt indvandrere inden for bank og 30 % inden for IT.  Alt tyder derfor på, at vi fremover vil opleve yderligere stigninger i antallet af internationale medlemmer, og at potentialet er stigende.
 • Misforståelser og barrierer i forhold til medlemskab
  De internationale medlemmer lægger sig ofte op ad den holdning, der er til fagforeninger i deres hjemland, og det kan resultere i en række misforståelser og barrierer i forhold til indmeldelse. Det kan fx være den misforståelse, at et medlemskab signalerer politisk holdning og dermed kan skade karrieren, at det ikke er relevant for ledere og kun giver værdi for kontrakt- og midlertidigt ansatte, eller at medlemskabet er dyrt og ikke giver adgang til samme fordele og services, som dansktalende medlemmer har adgang til.
 • Alle indenfor den finansielle sektor skal føle sig velkomne i Finansforbundet
  Finansforbundet er et inkluderende fællesskab for alle indenfor det finansielle område. Det betyder, at også internationale medlemmer skal kunne se sig selv og føle sig velkomne. Samtidig er vores legitimitet altafgørende - vi skal repræsentere et stort antal medarbejdere bredt indenfor alle medarbejdergrupper i sektoren for at sikre og udvide vores gennemslagskraft.
 • Branding af Finansforbundet som et internationalt orienteret fagforbund
  Et internationalt mindset er alfa-omega i en sektor, hvor omkring halvdelen af medarbejderne arbejder for en tværnational virksomhed i Danmark. Her er udenlandske ejere, udenlandsk ledelseskultur, udenlandske kollegaer og globale teams hverdagskost. Det kan betyde, at de internationale medarbejdere også har en forventning om, at Finansforbundet - udover at have kendskab til det danske arbejdsmarked - også kan matche et internationalt mindset og er i stand til at agere på engelsk.
 • Vi bidrager til en større sektor- og samfundsopgave
  Finansforbundet kan med sin indsats bidrage til, at de udlændinge, der vælger Danmark og den finansielle sektor som arbejdsplads, kan føle sig bedre integreret og mere velkomne. Som land kæmper Danmark med et dårligt image blandt expats, da vi ligger vi i bund, når det handler om at falde til og få danske venner – også når vi sammenligner med vores nordiske naboer. Finansforbundet kan blive et fællesskab, der kan få de internationale medlemmer til at trives og måske blive lidt længere.
 • Udenlandsk arbejdskraft bidrager til øget beskæftigelse og højere lønniveau
  Udover at være en gevinst for statskassen bidrager udenlandsk arbejdskraft generelt til øget beskæftigelse og stigende lønninger. Det er gevinster, der taler lige ind i en fagforeningsdagsorden, og det vil alt andet lige være i alle medlemmers interesse. Finansforbundet kan med sine indsatser medvirke til, at udenlandsk arbejdskraft ønsker at arbejde og blive længere i Danmark, og derved indirekte bidrage til øget beskæftigelse og stigende lønninger.

Husker du også at anbefale Finanskompetencepuljen?

De internationale medlemmer har - ud over vores medlemsfordele – også mulighed for at benytte sig af Finanskompetencepuljen.

Finanskompetencepuljen har en bred vifte af kurser på engelsk samt danskkurser, og det er muligt for medlemmet at tilmelde sig på engelsk.

Finanskompetencepuljen (engelsk)

Hvordan kan du præsentere Finansforbundet?

Du er altid velkommen til at kontakte hverveteamet, hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan gribe opgaven an, eller hvis du har brug for materialer, du kan udlevere.

Kontakt Daniel Dalum Larsen på ddl@finansforbundet.dk eller på 23 63 32 72.

Inspiration til velkomsttale- eller mail

Hi,

I'm the local representative of Finansforbundet, here in [company]. Finansforbundet is the trade union in the Financial area in Denmark. Here in [company] around 7 out of 10 are members.

I know that there are many different traditions and different kinds of trade unions in the world – and in Denmark as well. However, in Finansforbundet our main objective is to create a platform, which ensures that our members can succeed in their work life.

Competence development is one of the goals, which is key in ensuring that you succeed in your job and in your working life. As a member you have access to our different networks, mentoring possibilities, professional updates and career counselling. Furthermore, we have together with the companies in the area created Finanskompetencepuljen containing an extensive number of  different courses – Danish courses for instance if you should be interested.

We also focus on well-being at work. One of my own main responsibilities as the local union representative, is to cooperate with [managers name] in order to support and secure a good cooperation between employees and management and to bring up issues with [manager] on behalf of us the staff, if it's not something that we can handle individually.

Finansforbundet is the union in Denmark, which has the right to negotiate the collective agreement, which is the framework for our working conditions – and we have legal and social counsellors ready to assist if members come in a situation, where that's needed.

Finansforbundet also has a specific focus on colleagues coming to the Danish financial area from abroad. We know that the needs can differ from those of our Danish members. For instance knowledge about the Danish work cultures is often limited, when you first arrive, the tax system can be a tough nut to crack and to establish a social network can be difficult in DK. If these things are challenging, then we believe that it is also difficult to focus and succeed in the working life – and that's where we, the union, can assist you. We have gathered a lot of relevant information and arrange events as well as networks in English to, hopefully, ensure that coming to DK is a smooth and great experience for you. We want to be part of a greeting you  welcome to DK and to [company].

Har du spørgsmål eller ideer?

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har spørgsmål eller input til arbejdet med internationale medlemmer. Det kan være informationer om ideer til nye initiativer eller redskaber, du mangler i din funktion som tillidsmand.

Skriv til webredaktionen@finansforbundet.dk.