17-09-2015 |  Kent Petersen

Finansforbundet i medierne

Kære tillidsmand

Finansforbundet engagerer sig i de sager, der berører vores medlemmer. Derfor tager vi stilling til – og arbejder målrettet for at påvirke - politiske temaer og dagsordener, der har konsekvenser for medarbejderne i den finansielle sektor. Det støder du måske på i medierne, finansforbundet.dk eller vores Facebook-side. I denne faste sektion kan du få et kort overblik over et par aktuelle temaer, som Finansforbundet har markeret sig på i medierne og i forhold til vores politiske omgivelser.

Nykredits sparer

I forbindelse med, at Nykredit den 20. august fremlagde en spareplan, som indebærer, at der skal spares 250 millioner kroner og forventes at koste arbejdspladser, udtalte jeg mig i en artikel på finanswatch.dk, fordi jeg ærligt talt var meget sur over det. Ikke mindst fordi, at de gør det samtidig med, at bundlinjen fordobles til tre mia. kr.

Man kan ikke digitalisere sig ud af alting, men må også investere i medarbejderne for at sikre selskabet fremover. Nykredit puger penge sammen i en grad, der langt overstiger de regulatoriske krav til virksomheden. Jeg mener godt, man kan have en forventning til en stor virksomhed som Nykredit, at de bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser i samfundet.

Læs hele artiklen her.

 

Der er gode jobmuligheder trods fyringer

I kølvandet på de mange fyringer og senest Nykredits bebudede spareplan på 250 mio. kr. udtalte jeg i Finanswatch, at jeg ser lyst på fremtiden trods alt.

Især fordi jeg kan se, at nogle af de bebudede fyringsrunder bliver trukket tilbage, fordi behovet for finansielle produkter har været stigende i en længere periode. Jeg tror, det er et billede på, at markedet begynder at vende nu. Derudover stiger efterspørgslen og forbruget i samfundet, hvilket også giver en øget efterspørgsel i finanssektoren. Det der sker i branchen, det er en om rokering fra de traditionelle områder som kassearbejde over mod det it-tunge.

Læs den artikel her.

I samme omgang blev vores koordinator for Worklife Investment, Anne Lynge Agerbæk interviewet omkring nøglen til et langt liv på arbejdsmarkedet, nemlig konstant kompetenceudvikling, samt vores tilbud til medlemmerne omkring karriererådgivning, samt kompetencepuljen.

Læs den artikel her.

 

Arbejdsgiver og fagforening vil skrive en helt ny overenskomst

Som I kan læse i denne udgave af Fagligt Nyt, så fik vi i fællesskab med FA bragt en fælles klumme i Finanswatch den 8 september under overskriften "Lønmodtagere og arbejdsgivere skal finde fælles løsninger" – læs klummen her.

Derudover lavede Finanswatch en artiklen omkring baggrunden for, hvorfor vi vælger at lave en ny overenskomst. Den artikel kan du læse her.

 

Voldsomt antal fyrede i Vestjysk Bank

Mandag den 14 september meldte Vestjysk Bank ud, at de skærer 10 procent af medarbejderne væk, i den forbindelse udtalte jeg mig til Dagbladet Holstebro, at:

"Alle kender jo situationen i Vestjysk Bank og har set, at banken er blevet mindre. Men jeg synes, at det er voldsomt, at fyre hver tiende medarbejder. Vi oplever fremgang i sektoren og der bliver stillet flere og flere krav til medarbejderne og på den baggrund synes jeg, at det er rigtigt mange der skal afskediges,« siger Kent Petersen, der også peger på, at det ikke er første gang, at Vestjysk Bank fyrer medarbejdere samtidig med, at man også løbende har reduceret i antallet af ansatte."

Men jeg understregede også, at med en ledighed i finanssektoren på 2,7 procent på landplan og i Nordvestjylland, er det nemlig ikke umuligt at finde nyt job.

"Vi har gode erfaringer med, at få afskedigede medarbejdere i nyt arbejde. Men Vestjysk Bank ligger i et område, hvor det er begrænset med arbejdspladser inden for finanssektoren, så for nogle kan det blive nødvendigt, at søge uden for branchen".