Finansforbundet Assurandørerne

Finansforbundet Assurandørerne er faglig organisation for assurandører i Danmark og en sammenslutning af 16 faglige foreninger af assurandører i selskaberne Codan, Købstædernes Forsikring, Danica Pension, SEB Pension, If, Aros, Konsulent- og Kundechefforeningen i Velliv, Thisted Forsikring, Topdanmark, Tryg, Sønderjysk Forsikring, Gjensidige, Alm. Brand, PFA, Lokal Forsikring og Vejle Brand. Vi organiserer også assurandører, der er ansat i andre selskaber, i Landsforeningen af enkeltmedlemmer.