23-03-2020 |  Af Daniel Løvbjerg Jørgensen

TM-erfaringer i en coronatid

Læs andre tillidsmænds erfaringer og del dine egne.


Nicole van der Doe, tillidsmand i CFO Area

Hvordan oplevede du at blive sendt hjem for at arbejde i en længere periode?

Jeg har haft mulighed for at arbejde hjemme gennem mange år, men det her, hvor det er en tvungen ordre gennem længere tid, det er hårdt. Mine kolleger giver mig energi, fordi vi dyrker teamet og samarbejdet rigtig meget. Så det er ikke nemt, men vi vænner os langsomt til det og finder vores rutiner i det.

Hvordan har coronasituationen påvirket dit tillidsmandsarbejde?

Jeg er der jo pludselig ikke. Muligheden for at komme til mig er der ikke på samme måde.

Med over 250 medarbejdere i området kan jeg ikke have kontakt med hver enkelt. Det har cheferne, og derfor prøver jeg at gøre dem opmærksomme på at tale om medarbejdernes ve og vel ved deres daglige teammøder på Skype.

Jeg plejer at holde kontakt ved at videreformidle tillidsmandsinformationer med min egen hilsen. I ugerne op til, at vi blev sendt hjem, var jeg rundt at besøge det meste af CFO, fordi jeg er ny i det her område, så jeg håber, at de er bevidste om, at jeg er der.

Du har sendt en mail rundt til alle lederne i dit område. Kan du fortælle lidt om tankerne bag den mail?

Jeg blev tillidsmand, fordi jeg havde et ønske om at bidrage til trivslen for vores ansatte. Det mener jeg virkelig, kommer i spil i denne tid, hvor mange er kastet ud i nogle nye rutiner og kan føle sig afskåret fra arbejdspladsen. Det er nu, vi skal bakke op og støtte.

Mit område er så stort, at jeg ikke kan være nærværende alle steder. En mail er min måde at tjekke ind hos ledelsen og håbe, at det drypper nedad i organisationen.

Aktuelt sidder alle jo i en ny situation. CFO området har ekstraordinært travlt og alle ansatte leverer en stor indsats. Derfor tænkte jeg, at det var endnu mere relevant at sende en medarbejderorienteret reminder rundt til ledelsen.

Hvordan påvirker det stemningen hos jer, at folk arbejder hjemme?

Folk prøver at holde humøret højt og få det bedste ud af det. Vi tager vores samfundsansvar meget alvorligt, og vi er stolte af, at banken også gør det og er proaktiv i medierne. Men det er svært. Det hører jeg fra mange – især dem, der også har private hensyn at tage, fx børn eller gamle forældre.

Man får ikke de naturlige pauser, og det har vi i mit team gjort meget ud af at tale om. Huske at holde pauser, få frisk luft, bruge tid på at undervise sine børn osv. Det er vigtigt. Sebastian Stensgaard, tillidsmand i Group IT

Hvordan oplevede du at blive sendt hjem for at arbejde?

"Group IT fik besked om at arbejde hjemme natten til torsdag i sidste uge. Vi var nogle af de første, der blev sendt hjem. Vi er vant til at have vores laptops med hjemme de fleste dage, så vi var klar."

Fredag morgen i sidste uge var jeg inde på min lokation og hente min dockingstation, skærm og tastatur. Det, jeg savner mest, er mit hæve-sænke-bord.

Hvordan har hjemmearbejdet påvirket dit tillidsmandsarbejde?

Det påvirkede mig mest i ugen op til. Jeg havde blandt andet medlemmer, der spurgte til vores rejsevejledninger, også i forhold til private rejser. Jeg har hele vejen rundt opfordret til tæt dialog med den lokale leder og generelt at holde øje med koncernens, Finansforbundets og myndighedernes retningslinjer.

Ellers har det mest handlet om overenskomsten. Jeg har givet input til kredsens overenskomstforhandlinger sammen med de andre IT-tillidsmænd. Jeg har skrevet til medlemmerne, at de skal huske at stemme om standardoverenskomsten.

Hvordan holder du kontakt med dine medlemmer, mens du arbejder hjemme?

Min kontakt med medlemmerne foregår på mail og på Skype. Jeg har sågar skaffet en ny tillidsmand i Wealth Management IT midt i alt det her. Det har vi også klaret på Skype.

Hvordan påvirker det stemningen hos jer, at så de fleste arbejder hjemme?

Stemningen i IT er god, men folk er pressede over at arbejde hjemme, fordi de har ægtefæller og børn hjemme samtidig, og det sætter dem lidt under pres og giver dilemmaer i forhold til balancen mellem familieliv og arbejdsliv. Dem prøver jeg og de andre tillidsmænd at støtte så godt som muligt i samarbejde med de lokale ledere.

Vores HR-ledere har været rigtig gode sparringspartnere i den her periode. Der er forbløffende lidt behov for en tillidsmand lige nu, fordi HR-lederne klarer det så godt. Michael Nørskov, områdetillidsmand i Retail Banking

Hvordan oplevede du at blive sendt hjem for at arbejde i en længere periode?

Jeg fik allerede besked onsdag eller torsdag i sidste uge, så jeg var indstillet på det. Jeg fik dog først en bærbar pc om fredagen. Søndag aften ringede min afdelingschef og souschef og inviterede mig til chefmøde mandag morgen for at lukke afdelingen ned. Alle var indstillede på, at det var sådan, det skulle være.

Jeg bruger min erfaring til at klare mine arbejdsopgaver hjemmefra. Det er værre for de nye medarbejdere, der ikke er så garvede. Men vi hjælper hinanden.

Hvordan har coronasituationen påvirket dit tillidsmandsarbejde?

Jeg synes, det var lidt besværligt at være tillidsmand i begyndelsen, når vi også skal håndtere en urafstemning om standardoverenskomsten. Jeg havde set frem til orienteringsmøderne, og jeg var lidt bekymret for udsigten til digitale møder.

Det næste var, hvordan jeg holder kontakt med mine medlemmer. Jeg har sendt mails ud i denne uge til alle de afdelinger, jeg dækker med mine kontaktoplysninger og min egen vurdering af overenskomstresultatet.

Jeg er lidt bekymret for, hvad aktivitetsniveauet kommer til at betyde for mine medlemmer. Om virkningerne af nedlukningen kommer til at koste arbejdspladser.

Hvordan har din dialog med lederne været?

Den har været super god. Vi har kontakt på chefniveau flere gange om dagen i min egen afdeling lige nu. Jeg har blandt andet fortalt ham om sektoraftalen her i coronatiden. Hele tillidsmandskorpset i Midt- og Nordjylland har også haft fælles møde med områdeledelsen og talt om udfordringerne.

Hvordan påvirker det stemningen hos jer, at folk arbejder hjemme?

Både vi tillidsmænd og cheferne har været imponerede over korpsånden hos medarbejderne i denne periode. Vi er selvfølgelig bekymrede for samfundets udvikling, og hvad det i øvrigt betyder for samfundet. Men alle, jeg har talt med, er ved godt mod.Hvordan oplever du coronakrisen? Del dine erfaringer nedenfor. 

(Siden er kun synlig for tillidsmænd.)