Medlemslister og medlemsinformationer

Som tillidsmand har du en række opgaver, der bl.a. skal hjælpe os med at sikre, at vi har de korrekte oplysninger om vores medlemmer, og at de får de tilbud og informationer, de skal have.

På siden "Mine hverv" kan du se medlemslister, opdatere informationer om medlemsstatus og indberette opsigelser.

Mine hverv

Kontroller medlemslister og medlemsstatus

Du har ansvaret for, at de medlemmer, der står på medlemslisten, svarer til de medlemmer, der er ansat på arbejdspladsen, og at deres medlemsstatus er korrekt. Derfor skal du hver måned kontrollere, om listen er opdateret.

Du finder oplysninger om dine medlemmer via "Mine hverv". Hvis du opdager uoverensstemmelser, eller der er ændringer i medlemmets status, kan du notere det i kommentarfeltet på listen ud for det pågældende medlem.

For Danske Bank og Nordea gælder det, at interne flytninger indberettes automatisk.

 

Mine hverv

Vejledning til medlemslister (pdf)

Indberet opsigelse af medlem

Du skal så hurtigt som muligt indberette til Finansforbundet, hvis et medlem bliver opsagt eller præsenteret for væsentlige vilkårsændringer. Du indberetter via "Mine hverv".

Mine hverv

Hvis et medlem bliver opsagt i virksomhedens forhold, skal opsigelsen indberettes til beredskabet på mail: beredskabet@finansforbundet.dk.

Det er vigtigt, at Finansforbundet har de rette informationer, så vi hurtigst muligt kan tilbyde information, støtte og aktiviteter til et opsagt medlem. Opsagte medlemmer skal f.eks. informeres om, at der er en frist på fire uger til at rejse krav om godtgørelse for usaglig opsigelse til virksomheden.

Hvis du glemmer at indberette, opdager vi først, at et medlem er blevet ledig, efter ledigheden er indtrådt. For den ledige kan forskellen betyde op til seks måneders manglende kendskab til Finansforbundets tilbud til opsagte/ledige.

Udmeldelse af medlem

Et medlem kan kun melde sig ud af Finansforbundet skriftligt. Han eller hun skal selv sende en mail til medlem@finansforbundet.dk.

Få svar på spørgsmål

Kontakt
Service og administration
32 66 13 76
medlem@finansforbundet.dk