16-09-2015 |  Carsten Jørgensen, cjo@finansforbundet.dk

Overenskomst skal tænkes forfra

Under navnet 'Fremtidens Overenskomst' sætter Finansforbundet og FA sig nu sammen for at udtænke visioner. ”Det er en erkendelse af, at verden har drejet sig en omgang. Verden ser ikke ud, som den gjorde i 2007”, siger Finansforbundets formand Kent Petersen.

Finansforbundet og FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening) er enige om, at det er tid til at tænke helt forfra, når det gælder indgåelse af overenskomster.

"Det er en erkendelse af, at verden har drejet sig en omgang. Verden ser ikke ud, som den gjorde i 2007", siger Finansforbundets formand Kent Petersen.

Sammen med FA's direktør Mariane Dissing skrev han for nylig i en klumme på FinansWatch.dk, at "de store forandringer, som rammer den finansielle sektor i disse år, kræver, at vi som ansvarlige aftaleparter udvikler aftaler og samarbejdsformer, der er i trit med tiden og understøtter udviklingen i vores sektor, for det er vores fælles fremtid, der er på spil".

Den eksisterende standardoverenskomst er baseret på en virkelighed, hvor der var over 150 pengeinstitutter, og den afgørende forskel på dem var størrelsen. Arbejdstiden ligger typisk mellem kl. 8 og 16 – men dette passer ikke længere særlig godt med de krav, som kunderne stiller til bankerne.

"Den finansielle sektor forandrer sig i disse år med en hast, som vi aldrig har set tidligere. Det giver store muligheder, men også udfordringer, som vi som lønmodtager og arbejdsgiver i fællesskab er nødt til at gøre noget ved", siger Kent Petersen.

 

Digitalisering forandrer sektoren

Forandringerne er båret af den stigende digitalisering. Mange kunder er nu online døgnet rundt via pc, smartphone eller tablet og klarer deres basale bankforretninger med et klik eller tre. Det er for eksempel en af årsagerne til, at antallet af medarbejdere ved kasserne i pengeinstitutterne er faldet med cirka 60 procent de seneste ti år.

Digitaliseringen har også banet vejen for, at nye virksomheder kan træde ind på de finansielle virksomheders traditionelle enemærker. Det er ikke virksomheder, der er født som banker, men de kender kundernes adfærd og forbrugsvaner og tilbyder at løse nogle af kundens finansielle behov, mens kunden handler hos dem. Et kendt og snart gammelt eksempel er Starbucks, som nu er USA's ottende største bank, fordi de har fået kunderne til at forudbetale deres kaffe.

Som følge af digitaliseringen drejer konkurrencen sig derfor i høj grad om, at kunne møde kunderne dér, hvor de er, og til stadighed levere rådgivning og service af høj kvalitet. Sidstnævnte er netop et af de væsentligste områder, hvor bankerne adskiller sig fra de nye spillere på markedet. Men digitaliseringen kræver også, at vi finder nye måder at udvikle sektoren på. Vores klare ønske er at skabe vækst og nye finansielle arbejdspladser nu og i fremtiden, påpeger Mariane Dissing og Kent Petersen i den  fælles kronik..

"Alt dette stiller nye, komplekse krav til både ledelse og medarbejdere i de finansielle virksomheder. Det handler om at have de rigtige ressourcer og sikre medarbejderne de rigtige kompetencer", siger Kent Petersen.

Han understreger dog, at processen med at kigge på, om overenskomsten kan skrues sammen på en anden måde, ikke betyder, at Finansforbundet vil gå til de næste overenskomstforhandlinger uden et krav om højere løn.

"Jeg er overbevist om, at der også vil være et lønkrav med til forhandlingsbordet næste gang. Vi har vist tilbageholdenhed igennem en længere periode, og det forventer medlemmerne selvfølgelig bliver honoreret ved de kommende forhandlinger", siger forbundsformanden.

Næste overenskomst skal forhandles i begyndelsen af 2017, men indtil da er det tanken at lade visionerne for fastsættelse af løn og arbejdsvilkår få frit spil.