02-06-2015 |  Af Elisabeth Teisen et@finansforbundet.dk

Over 200 fratræder frivilligt fra Nets

Nets meldte i marts ud, at virksomheden ville reducere medarbejderstaben med 220 i hele Norden. Frivillige fratrædelsespakker klarede hovedparten, mens 13 danske medarbejdere i Ballerup modtog en fyreseddel i sidste uge. Processen, der falder sammen med en større organisationsændring, gør flere medarbejdere utrygge, oplyser fællestillidsmand Frank A. Olsen.

​Effektiviseringer, lukning af projekter, automatiseringer, outsourcing og omorganisering var endnu engang årsagen til, at Nets allerede i marts meldte ud, at der skulle skæres i medarbejderstaben. Tallet var i alt 220 stillinger i hele Norden. Heraf var vurderingen, at 88 stillinger skulle væk i Danmark.

Udmeldingen kom samtidig med, at Nets udbød frivillige fratrædelsespakker. Det tiltag var den væsentligste årsag til, at de regulære fyringer kunne begrænses til 13 i Danmark. I Norge, Sverige og Finland indfriede de frivillige ordninger virksomhedens mål for besparelser.

”Det har været en lidt lang proces, men sådan bliver det, når der er regler i fire lande, der skal overholdes”, fortæller fællestillidsmand Frank A. Olsen, Nets. Selvom han glæder sig over, at tallet af egentlige fyringer blev reduceret så meget, er hver fyring én for mange i fællestillidsmandens optik.

”Vi bryder os helt klart ikke om disse processer – men vi forsøger selvfølgelig at samarbejde konstruktivt for at gøre det til en god proces, der er så værdig som mulig for dem, det går ud over”, siger Frank A. Olsen til Nyhedsbrevet Finans.

I Danmark har ca. 40 medarbejdere fået bevilliget en frivillig fratrædelse. Men der er også medarbejdere, som man ofte ser i disse runder, der har fået afslag på ansøgningen, fordi virksomheden ikke vurderede at kunne undvære dem.

I Danmark er det it-området, som nu kaldes Technology, der er hårdest ramt, men der har også været reduktioner i Operations i stabene og i forretningsområderne. Det var dog kun i IT, de frivillige pakker ikke rakte til.


Forandringer er blevet hverdag

”En af bagsiderne ved at bruge frivillige pakker er, at de oftest udnyttes af dem, der får mest ud af det, og det er selvfølgelig typisk de lidt ældre medarbejdere med høj anciennitet. Rigtigt mange ser deres snit til at tage en lidt tidligere pensionering. Men der er også mange, der gerne vil ud og prøve noget helt andet, inden de definitivt forlader arbejdsmarkedet. Og her er det jo så godt, at vi har fået aftalt en uddannelsespulje på 1,5 millioner kroner, som man kan søge om penge i”, siger Frank A. Olsen.

En af grundene til, at man ikke nåede målet for reduktion med frivillige pakker i Danmark, var blandt andet, at man i Danmark for blot et halvt år siden havde skåret i medarbejdertallet i it-området ved hjælp af frivillige fratrædelsespakker, der ydermere var lidt mere favorable, end dem, der nu blev tilbudt.

Fællestillidsmanden ville ønske, at der nu var ro på. Men virkeligheden i den finansielle sektor peger snarere på konstante udfordringer og tilpasninger.

”Jeg har indtryk af, at hovedmønstret bag vores transformationsproces og omorganisering er faldet på plads nu, men jeg tror, at det ville være naivt at håbe på, at den hellige grav nu var vel forvaret. Det finansielle landskab ændrer sig hele tiden, ikke mindst på betalingsområdet. Kunderne ændrer adfærd og ønsker, og virksomheden er nødt til at tilpasse sig for ikke at komme til at fremstå som en grundstødt supertanker. Der er ingen, der kan være tjent med at stå ved rælingen og se alle de små, hurtige konkurrenter sejle forbi. Så forandringer, må vi se i øjnene, er blevet en del af hverdagen”.


Utrygge medarbejdere
 
Har ventetiden været en prøvelse for medarbejderne, bliver de kommende måneder ikke mindre udfordrende i de berørte afdelinger.

I kølvandet på en fyringsrunde er der opgaver, der skal omfordeles, og viden der skal overdrages, inden man når datoerne for fritstillingerne.

”I den kommende tid vil man løbende skulle tage afsked med gode kolleger, samtidig med der kører en større organisationsændring som resulterer i, at mange skal referere til nye ledere. Der sker mange ting på én gang, og det kan selvfølgelig ikke undgå at gøre medarbejderne utrygge. Men vi håber snart, at de store bølger lægger sig, så vi kan komme videre til gavn for Nets, kunderne og i denne sammenhæng ikke mindst for medarbejderne”, siger Frank A. Olsen.

De opsagte har fået en outplacementordning, der skal hjælpe dem videre, som de har krav på i henhold til overenskomsten. Men også den nye kompetencepulje har Frank A. Olsen store forhåbninger til.

”Det er fantastisk med 1,5 millioner kroner, der er sat af til relevante uddannelsestiltag, som kan være til glæde for de fratrædende medarbejdere – også dem, der måske ønsker at realisere et karriereskifte. Vi glæder os i Den Faglige Personaleforening til at sætte gang i puljemidlerne og er glade for hjælpen fra AS3, der står for outplacementforløbet, FTF-A og Finansforbundets mange gode folk. Så vi håber og satser på, at de gode kolleger, vi har sagt farvel til, hurtigt vil få et nyt job og en ny fremtid” siger Frank A. Olsen.