Stiller du op som MAB?

For tillidsvalgte, der stiller op som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem (MAB).

Her en skabelon, du kan bruge som inspiration, når du skal formulere en tekst, du f.eks. skal lægge på virksomhedens Intranet. Husk, at svarene i kursiv er eksempler, du kan bruge som inspiration, når du skriver din egen tekst.

Gode råd om sproget

 • Skriv kort og uden omsvøb
 • Kom hurtigt til budskabet/pointen
 • Brug gerne punktopstillinger
 • Skriv små overskrifter mellem afsnittene
 • Få altid et par friske øjne til at læse din tekst igennem


Skabelon

Spørgsmålene kan hjælpe dig på vej til at formulere din tekst. Vælg det ud, der giver mening for dig.

Hvem er du?

Her kan du skrive lidt om dig selv, f.eks.:

 • Civilstand
 • Børn
 • Adresse (by)
 • Alder
 • Arbejdssted
 • Stilling
 • Tillidshverv

Hvorfor stiller du op?

F.eks. Jeg vil gerne være alle kollegernes stemme.

Mener, at jeg med mit fokus på trivsel kan gøre en forskel for mine kolleger i hele virksomheden

Hvad får dine kolleger ud af det?

F.eks. Kollegerne får en repræsentant i bestyrelsen, der forstår den virkelighed, de arbejder i til daglig.

Har du en mærkesag?

F.eks. Vi skal huske mennesket i forretningen

Hvad kan du bringe ind i bestyrelseslokalet?

F.eks. Bestyrelsesarbejdet handler meget om forretningen, og sådan skal det være. Men medarbejdernes ve og vel har også betydning for bundlinjen. Mine indspark vil i høj grad være et fokus på medarbejderne og deres trivsel.

Hvad er dine personlige styrker?

F.eks. Som tillidsmand er jeg vant til at samarbejde med ledelsen

Jeg har omfattende indsigt i virksomheden

Jeg kender de udfordringer, kollegerne står med i hverdagen

Jeg tør stille de kritiske spørgsmål

Jeg mener, at uenighed i en sober tone kan udvikle og kvalificere løsninger