08-09-2015 |  Julie Søltoft Jeppesen

Færre kvinder i bestyrelsen i finanssektoren

21 procent af bestyrelsesposterne i den finansielle sektor er besat af kvinder, mens tallet er 24 procent på resten af arbejdsmarkedet, viser en undersøgelse fra Finansforbundet. Trækker man de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fra er kun 16, 5 procent af bestyrelsesposterne i sektoren besat af kvinder.

​E​n undersøgelse foretaget af Finansforbundet viser, at kvinderne sidder på 21 procent af bestyrelsesposterne i den finansielle sektor. 35 procent af de medarbejdervalgte bestyrelsesposter indtages i dag af kvinder. Trækker man det sidstnævnte fra, sidder kvinderne på knapt 16,5 procent af bestyrelsestaburetterne.

Andelen er kvindelige bestyrelsesmedlemmer er derfor mindre end på det generelle arbejdsmarked, hvor 24 procent af bestyrelsesposterne er besat af kvinder. Det betyder også, at kvindeandelen er langt lavere end loven fra 2013 om politisk retningslinjer for kønssammensætningen i bestyrelser foreslår. Man skal ifølge loven tilstræbe, at de to køn hver især ikke er repræsenteret med mindre end 40 procent.

Ifølge næstformand i Finansforbundet Solveig Ørteby skyldes den lave andel af kvinder, at man ofte benytter sig af sit netværk, når der skal findes nye bestyrelsesmedlemmer.

"Når man typisk finder bestyrelsesmedlemmer, så benytter man sig af et rekrutteringsfirma eller af sit netværk. Og mænd rekrutterer ofte mænd, fordi de er i samme netværk, også kaldet 'oldboys netværk'", siger Solveig Ørteby til Nyhedsbrevet Finans.

Kvinder skal tiltrækkes

Andelen af kvindelige medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er større i finanssektoren med sine 35 procent end den procentvise andel af medarbejdervalgte kvinder på det generelle arbejdsmarked på blot 27 procent. Det er pudsigt, mener Solveig Ørteby.

"Det pudsige er, at når bestyrelsesposterne vælges demokratisk, vælger man ofte kvinderne til," siger Solveig Ørteby.

Der skal derfor arbejdes kraftigt på at tiltrække flere kvinder til bestyrelserne, for de er derude og har kompetencerne.

"Blandt andet har man skabt 'Women's Board Award', hvor et årligt kvindeligt bestyrelsesmedlem kåres. Det har man gjort for at tiltrække flere kvinder til bestyrelserne og gøre det mere interessant for kvinder at sidde i bestyrelserne. Det er en måde at skabe opmærksomhed på området", siger Solveig Ørteby og tilføjer:

"Det er bestemt attraktivt for kvinderne at sidde på bestyrelsesposterne, men de skal jo findes. Og det ville være klogt at forsøge at finde nogle kvinder med de kompetencer, der er behov for i en bestyrelse, for det skaber værdi for virksomhederne. Bestyrelserne har ikke råd til at lade de gode kompetencer blive udenfor bestyrelseslokalerne."