01-09-2015    

Dansk deltagelse i bankunion har lange udsigter

Selvom regeringen er næsten klar til at behandle en eventuel dansk deltagelse i Bankunionen, kommer vi til at vente længe med den egentlige beslutning. Men det er der en risiko ved, lyder det fra Tænketanken Europa.

​​Der kommer til at gå en rum tid, før spørgsmålet om Bankunionen for alvor kommer på agendaen. For på trods af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsens udmelding i sidste uge om, at regeringen næsten er klar på dansk deltagelse i Bankunionen, kommer det ikke til at ske foreløbigt. I hvert fald ikke, hvis man skal tro direktøren for Tænketanken Europa, Bjarke Møller.

"Man kommer ikke til at tage Bankunionen op før efter folkeafstemningen om retsforbeholdet. Det er man slet ikke interesseret i. Det, ministeren dybest set siger, er jo stadig "vent og se". Dermed fastholder han sådan set bare den tidligere regerings position i den her debat. Spørgsmålet vil derfor allertidligst blive taget op i løbet af 2016", siger han.

 

Knast om den danske realkredit

Nationalbankdirektør Lars Rohde har tidligere talt varmt for, at Danmark hurtigst muligt bør deltage i Bankunionen, ligesom de økonomiske vismænd, og enkelte af de større banker har sluttet sig til koret, der ønsker dansk deltagelse.

Hidtil har den største knast i spørgsmålet om dansk deltagelse i Bankunionen været sikringen af den danske realkredit. Men Bjarke Møller mener ikke, at vi kan tillade os at stå uden for Bankunionen og afvente, at den knast bliver ryddet af vejen, før vi tager endelig stilling.

"Jeg tror ikke på, at man kan få nogle kreditvurderingsinstitutter eller Den Europæiske Centralbank til at tage stilling til at løse det danske problem om realkreditten, hvis ikke vi på forhånd har meddelt, at vi vil ind i bankunionen. Det bider sig selv i halen, at vi blot venter og ser. Så længe vi gør det, kan vi ikke få nogen afklaring fra Den Europæiske Centralbank(ECB), for hvorfor skulle den give os det, hvis ingen ved, om vi vil gå med i Bankunionen", siger Bjarke Møller.

"På et eller andet tidspunkt skal man tage en politisk beslutning, om man ønsker at tage et skridt ind i Bankunionen. Først der kan man få en afklaring med ECB, og først efter det kan man få en forhandling om at få løst knuden med den danske realkredit. Vi løber en stor risiko ved ikke at gå ind i Bankunionen allerede fra start af og få indflydelse på reglerne, sådan at vi kan sikre den danske realkredit. Men det er den risiko, man politisk løber", mener direktøren fra Tænketanken Europa.