Vi styrker din viden og dit netværk i finansverdenen

Finansforbundet er stedet for alle, der arbejder i finansverdenen, f.eks. med rådgivning, IT, jura og kommunikation

Her er fem eksempler på hvordan Finansforbundet hjælper medlemmerne til at få mest ud af deres tid i finansverdenen:

  • Network of Young Academics – fagligt og socialt netværk for akademikere under 35
  • Dansk IT –  fyraftensmøder, IT-netværk og erfa-grupper – du sparer kontingentet på 1.585 kr. om året
  • Arrangementer og kurser – foredrag, kurser, workshops – holder din viden skarp
  • Finansforbundets mentorprogram – otte møder med certificerede specialister fra KMP+
  • Worklife Investment – få din egen karriereplan i et individuelt karriereforløb

Spørgsmål?

Kontakt Medlemsservice
32 66 13 76
medlem@finansforbundet.dk