Stil krav til din udvikling

- og få mere ud af samtalen med din leder

​Har du oplevet, at du er gået fra udviklingssamtalen uden at få noget konkret ud af den? Sådan behøver det ikke være! Hvis du forbereder dig og stiller krav til din egen udvikling, kan dit udbytte være en udviklingsplan, som sikrer dit fremtidige arbejdsliv.

 

Få karriererådgivning

Spørgsmål og svar

Åbn alle

Hvad er en udviklingssamtale?

Udviklingssamtalen er den samtale, hvor du og din leder drøfter dine kompetencer og dine muligheder for at udvikle dig. Samtalen munder ud i, at I aftaler en plan for, hvordan dine kompetencer vedligeholdes, og hvordan du vil udvikle dig fremover. Udviklingssamtalen går under forskellige navne i forskellige virksomheder: MUS, PUS, RUS PDD og PA er nogle af de navne, du måske er stødt på.

Hvorfor er udviklingssamtalen vigtig?

Udviklingssamtalen er en mulighed for at være med til at styre dit arbejdsliv i den retning, du ønsker, og fremtidssikre din værdi på arbejdsmarkedet. Brug gerne samtalen til at spørge din leder ind til udviklingen af lige præcis din jobfunktion.

Hvordan får jeg det bedste ud af samtalen?

​Du får mest ud af samtalen, hvis du forbereder dig, og gør dig nogle tanker om, hvad du kunne tænke dig i fremtiden:
 • Tænk over, hvad du gerne vil have ud af samtalen; opgaver, ansvarsområder, samarbejdsrelationer, organisering af arbejdet, uddannelse, kurser, netværk. Vær så konkret som muligt i dine ønsker. Besøg Finansforbundets Worklife Investment univers, eller download Finansforbundets app, hvor du med et online karriereværktøj, kan blive klogere på dine ønsker for din karriere og arbejdsliv. Du kan også tjekke mulighederne for gratis uddannelse i den såkaldte Finanskompetencepulje.
 • Forbered din argumentation. Overvej, hvordan dine ønsker passer ind i din leders og virksomheds mål og udfordringer. Det styrker din sag, hvis din leder kan se, at dine ønsker falder sammen med virksomhedens behov.
 • Undersøg, om der er et særligt koncept for udviklingssamtalen på din virksomhed; et aftaleskema, en standarddagsorden eller lignende. Spørg eventuelt din tillidsmand. Overvej, om den dækker det, du gerne vil tale om. Har du noget særligt, du gerne vil tage op, så gør eventuelt din leder opmærksom på det på forhånd, så I begge to kan forberede jer.
 • Læs referatet eller udviklingsplanen fra din seneste udviklingssamtale, så du kan være skarp på, hvad der er sket siden sidst.

Hvor ofte skal jeg have en udviklingssamtale?

Mange virksomheder afholder udviklingssamtaler med medarbejderne en gang årligt, men det afhænger af, hvad der aftalt mellem den faglige repræsentant og virksomheden. Spørg eventuelt din tillidsmand.


Hvis du synes, at der er gået for lang tid siden din seneste udviklingssamtale, eller du har behov for en opfølgningssamtale, så gå til din leder, og bed om en. Kontakt din tillidsmand, hvis du oplever problemer.

Hvordan ser en udviklingsplan ud?

En udviklingsplan kan se ud på mange måder. Det kan f.eks være et skema, som udfyldes i forlængelse af mødet, eller det kan være et simpelt referat af mødet. Ifølge overenskomsten skal planen indeholde:

 • afklaring af dine kompetencer
 • en plan for, hvordan du vedligeholder og udvikler dine kompetencer
 • dialog om mulighederne for udvikling i dit aktuelle job samt kommende jobmuligheder.

Sørg for at få aftalt, hvordan initiativer skal føres ud i livet: hvem tager initiativ og følger op og hvornår. Husk at læse aftalen igennem for at sikre dig, at I er enige om det, der står. Bed altid om, at planen bliver skriftlig.

Hvad kan jeg bruge Worklife Investment og Finanskompetencepuljen til?

Finansforbundets Worklife Investment er et online karriereværktøj, hvor du kan gennemføre en række karriereafklaringsøvelser, der giver inspiration til at udarbejde en karriereplan. Hvis du gennemgår øvelserne, er du rigtig godt forberedt til din udviklingssamtale. Og det er vigtigt, for at du kan få det maksimale ud af samtalen. Hent Finansforbundets app, så kan du klare øvelserne på mobilen.

Du kan også tjekke mulighederne for gratis uddannelse i den såkaldte Finanskompetencepulje. Tjek, om nogle af kurserne kan give dig de kompetencer, du står og mangler.

Hvilke muligheder har jeg for udvikling?

Tænk bredt, når du overvejer, hvad der skal til for at udvikle dine kompetencer – men husk, at det vejer tungere på CV'et, hvis du kan dokumentere kompetenceløftet.
Kompetenceudvikling kan opnås på mange måder:

 • Efter- og videreuddannelse
 • Kurser
 • Netværk
 • Mentorordninger
 • Nye opgaver, nye samarbejdsrelationer, nye ansvarsområder, sidemandsoplæring

Søg inspiration her:

Yderligere spørgsmål?

Kontakt
Troels Bjerg-Nielsen
32 66 13 42
tni@finansforbundet.dk