Vision, identitet og værdier

Her kan du læse om kredsens overordnede vision, kredsens identitet og værdier.

Vision om medlemmer

Sydbank Kreds har skabt retfærdige og fornuftige vilkår for kredsens medlemmer. Vores medlemmer har markedsværdi på arbejdsmarkedet.
Vi har den højeste organisationsprocent i Finansforbundet.


Vision om tillidsvalgte

Sydbank Kreds har et kompetent aktivt korps af tillidsvalgte. Tillidsmandskorpset dækker hele Sydbanks virkeområde og er tæt på kredsbestyrelsen.


Vision om Finansforbundet

Sydbank Kreds vil arbejde for at have indflydelse på og påvirke den løbende politikformulering i Finansforbundet, samt deltage aktivt i udviklingen af forbundet.vil arbejde for at have indflydelse på og påvirke den løbende politikformulering i Finansforbundet, samt deltage aktivt i udviklingen af forbundet.


Vision om Sydbank

Sydbank Kreds er en kompetent og respekteret sparringspartner til bankens ledelse.