Om Finansforbundet Sydbank Kreds

Læs om Finansforbundet Sydbank Kreds’ politiske og værdibaserede grundlag.

Mål

Kredsbestyrelsen og bankens ledelse vil sammen fremme og vedligeholde et godt arbejdsmiljø i Sydbank. Et arbejdsmiljø, hvor medlemmerne trives og udvikler sig på en spændende og moderne arbejdsplads med udfordringer, travlhed og forandringer.

Vi arbejder for at:

 • sikre gode arbejdsvilkår
 • forbedre arbejdsmiljøet og sikre ligeværd
 • tilgodese individuelle ønsker og behov
 • yde kvalificeret rådgivning og vejledning
 • sikre lige ret til tidssvarende uddannelse
 • præge Finansforbundets politiske beslutninger
 • udvikle de tillidsvalgtes kompetencer
 • sikre medindflydelse på egen arbejdssituation
 • sikre de tillidsvalgte indflydelse
 • fremhæve og dyrke de kollektive værdier

Vision, identitet og værdier

Vision om medlemmer

Finansforbundet Sydbank Kreds har skabt retfærdige og fornuftige vilkår for kredsens medlemmer. Vores medlemmer har markedsværdi på arbejdsmarkedet.

Vi har den højeste organisationsprocent i Finansforbundet.

 

Vision om tillidsvalgte

Finansforbundet Sydbank Kreds har et kompetent aktivt korps af tillidsvalgte. Tillidsmandskorpset dækker hele Sydbanks virkeområde og er tæt på kredsbestyrelsen.

 

Vision om Finansforbundet

Finansforbundet Sydbank Kreds vil arbejde for at have indflydelse på og påvirke den løbende politikformulering i Finansforbundet, samt deltage aktivt i udviklingen af forbundet.

 

Vision om Sydbank

Finansforbundet Sydbank Kreds er en kompetent og respekteret sparringspartner til bankens ledelse.

Repræsentanter i politiske ansvarsområder

 Arbejdsliv og Trivsel

 • Kim Holmer (politisk team-medlem)

 • Gitte Larsen

 • Helle Krogh (suppleant)

 

Digitalisering og Arbejdsplads

 • Jarl Oxlund (politisk team-medlem)

 • Sønnich Sønnichsen

 

Kommunikation, Branding og Markedsføring

 • Gitte Larsen

 • Helle Krogh 

 

Work Life Investment

 • Tina Haurvig

 • Mette Wollesen Petersen (1. suppleant)

 

Bæredygtig og Branche

 • Kim Holmer (Kredsteam)

 • Jarl Oxlund (suppleant)

Politiske udvalg i Sydbank

Bankbestyrelsen

Til bankbestyrelsen er valgt fire medarbejdervalgte medlemmer.

 • Jarl Oxlund, Sydbank Kreds
 • Kim Holmer, Sydbank Kreds
 • Carsten Andersen, Sønderborg
 • Jørn Krogh Sørensen, Landbrugscenter Syd

 

Samarbejdsudvalget

I samarbejdsudvalget i Sydbank er der fem medarbejderrepræsentanter. De 3 udpeges af Sydbank Kreds og derudover vælges hvert andet år to medlemmer for en 2-årig periode. Valget foretages på den ordinære generalforsamling i Sydbank Kreds.

 • Jarl Oxlund, udpeget af Sydbank Kreds
 • Kim Holmer, udpeget af Sydbank Kreds
 • Margrethe Weber, udpeget af Sydbank Kreds
 • Gitte Larsen, Sydbank Kreds, valgt på generalforsamling, på valg i 2021
 • Sønnich Sønnichsen, Sydbank Kreds, valgt på generalforsamling, på valg i 2021

 

Arbejdsmiljøudvalget

Til arbejdsmiljøudvalget i Sydbank er der udpeget ét medlem af Sydbank Kreds og derudover valgt 2 medlemmer blandt bankens arbejdsmiljørepræsentanter.

 • Gitte Larsen, udpeget af Sydbank Kreds
 • Lone K. Madsen, Område Fyn
 • Marianne B. Sørensen, Forretningsdrift, Peberlyk

 

Forhandlingsudvalget

I forhandlingsudvalget i Sydbank er kredsen repræsenteret med formand, næstformand og hovedbestyrelsesmedlemmet fra Sydbank Kreds.

 • Jarl Oxlund, formand i Sydbank Kreds
 • Kim Holmer, næstformand i Sydbank Kreds
 • Margrethe Weber, seniorsagsbehandler i Sydbank Kreds