Mål

Her kan du se de gældende mål for Sydbank Kreds.

Kredsbestyrelsen vil sammen med ledelsen i banken fremme og vedligeholde et godt arbejdsmiljø i Sydbank. Et arbejdsmiljø, hvor medlemmerne trives og udvikler sig på en spændende og moderne arbejdsplads med udfordringer, travlhed og forandringer.

Vi arbejder for at:

  • sikre gode arbejdsvilkår
  • forbedre arbejdsmiljøet og sikre ligeværd
  • tilgodese individuelle ønsker og behov
  • yde kvalificeret rådgivning og vejledning
  • sikre lige ret til tidssvarende uddannelse
  • præge Finansforbundets politiske beslutninger
  • udvikle de tillidsvalgtes kompetencer
  • sikre medindflydelse på egen arbejdssituation
  • sikre de tillidsvalgte indflydelse
  • fremhæve og dyrke de kollektive værdier