Politiske udvalg i banken

Sydbank Kreds er repræsenteret i forskellige udvalg i Sydbank

Bankbestyrelsen:

Til bankbestyrelsen er valgt fire medarbejdervalgte medlemmer.

P.t. er der valgt følgende:

 • Margrethe Weber, Sydbank Kreds
 • Jarl Oxlund, Sydbank Kreds
 • Alex Slot Hansen, Sønderjylland

 Samarbejdsudvalget:

I samarbejdsudvalget i Sydbank er der fem medarbejderrepræsentanter. De 3 udpeges af Sydbank Kreds og derudover vælges hvert år et medlem for en 2-årig periode.

Valget foretages på den ordinære generalforsamling i Sydbank Kreds.

P.t. er disse fem i SU-B:

 • Jarl Oxlund, udpeget af Sydbank Kreds
 • Kim Holmer, udpeget af Sydbank Kreds
 • Margrethe Weber, udpeget af Sydbank Kreds
 • Gitte Larsen, Sydbank Kreds, valgt på generalforsamling, på valg i 2017
 • Ulla Spaabæk, Sydbank Kreds, valgt på generalforsamling, på valg i 2016

Arbejdsmiljøudvalget:

Til arbejdsmiljøudvalget i Sydbank er der udpeget to medlemmer af Sydbank Kreds og derudover valgt 2 medlemmer blandt bankens arbejdsmiljørepræsentanter.

P.t. er disse tre i AMU-B:

 • Gitte Larsen, udpeget af Sydbank Kreds
 • Lone K.Madsen, Område Fyn
 • Marianne B. Sørensen, Forretningsdrift, Peberlyk

Forhandlingsudvalget:

I forhandlingsudvalget i Sydbank er kredsen repræsenteret med formand, næstformand og hovedbestyrelsesmedlemmet fra Sydbank Kreds.

P.t. er det følgende:

 • Jarl Oxlund, formand i Sydbank Kreds
 • Kim Holmer, næstformand i Sydbank Kreds og hovedbestyrelsesmedlem
 • Margrethe Weber, kontorleder i Sydbank Kreds