Kredsbestyrelsen og kontakt

Du er altid meget velkommen til at kontakte kredskontoret eller kredsbestyrelsesmedlemmerne, hvis der er forhold, som du ønsker at kredsen skal tage sig af. Det samme gælder, hvis du har en god idé, som du ønsker bragt videre til kredsen, Finansforbundet eller banken. Brug dog altid først din stedlige tillidsrepræsentant. På den måde bakker du op om tillidsrepræsentanten og det arbejde, der udføres. Det styrker tillidsrepræsentanten, kredsen og dig selv.

Telefonnummer og mailadresse

Telefon: 74 37 33 30 – telefonen er åben daglig i tidsrummet 08.30 - 15.00.

Mail: sydbankkreds@sydbank.dk

Adresse

Peberlyk 4, 6200 Aabenraa

Kredsbestyrelsen