For medlemmer

Se medlemstilbud og bliv klogere på, hvordan Finansforbundet Spar Nord Kreds arbejder for dit arbejdsmiljø.

Kontingent og medlemstilbud

Åbn alle

Sådan betaler du dit kontingent til Finansforbundet

Kontingentet til dit medlemskab i Finansforbundet trækkes via din løn.

Har du ændringer til dit medlemskab, skal de meldes til Kredskontoret: Dorthe Kræmmergaard, dkr@sparnord.dk, tlf. 96 34 43 41.

Medlemstilbud hos Finansforbundet Spar Nord Kreds og Finansforbundet

Disse medlemstilbud opnår du ved at være medlem af Finansforbundet Spar Nord Kreds og Finansforbundet:

Finansforbundets netværkForsikringer hos Tryg via Finansforbundet

Køb ind med rabatter som medlem af Forbrugsforeningen

Finansforbundets FOKUS-kurser

Personalefondens feriehuse

Finanssektorens feriefonds boliger

Gruppelivsforsikring hos Forenede Gruppeliv

På bankens intranet kan du finde særlige personaletilbud til bankens medarbejdere

​            
​           

Dit arbejdsmiljø

Åbn alle

Fysisk arbejdsmiljø

Der er indgået en lokalaftale mellem Spar Nord Bank og Finansforbundet Spar Nord Kreds om en arbejdsmiljøorganisation i Spar Nord Bank. Lokalaftalen kan ses på Spar Nord Banks intranet: Om Jobbet /Arbejdsmiljø​​​.

Arbejdsmiljøorganisationen tager sig primært af fysisk sikring, sundhedsfremmende tiltag og det fysiske arbejdsmiljø i øvrigt.

Det fysiske arbejdsmiljø er forankret i Arbejdsmiljøudvalget og herunder i arbejdsmiljøgrupper. Spar Nord Bank er inddelt i 8 arbejdsmiljøgrupper (AMG), som er geografisk opdelt med hver sin arbejdsmiljørepræsentant (AMR).

Psykisk arbejdsmiljø

Ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø ligger i Samarbejdsudvalget (SU). Udvalget skal arbejde for:

  • at tilvejebringe og bevare gode og rolige arbejds- og beskæftigelsesforhold i sparekassen
  • at øge de ansattes tryghed og trivsel
  • at øge de ansattes interesse i forbedring af sparekassens drift, effektivitet og konkurrencemæssige stilling

Finansforbundet Spar Nord Kreds spiller en stor rolle i Samarbejdsudvalgets arbejde. Blandt andet har Finansforbundet Spar Nord Kreds været med til at udarbejde hæftet om arbejdsglæde og stress og implementere "Det grænseløse arbejde" i Spar Nord Bank. Kredsen har også haft Spar Nord Banks HR-afdeling med til Finansforbundets møde om livsfaser.

Download hæftet "Arbejdsglæde og stress" (pdf)

Download hæftet "Det grænseløse arbejde på godt og ondt" (pdf)

Download hæftet "Livsfaser" (pdf)