Indkomne forslag

Fristen for at komme med forslag, som ønskes behandlet på Kredsens generalforsamling den 19. marts, er nu udløbet.

​Der er alene kommet forslag fra bestyrelsen i Spar Nord Kreds, som ud over et par redaktionelle ændringer vedrører følgende:

  • Ændring af dagsorden for den ordinære generalforsamling.
  • Tilføjelser vedrørende uddannelsespuljen.

Du kan se forslagene her på hjemmesiden - og de udleveres til de delegerede og øvrige deltagere på generalforsamlingen i forbindelse med indskrivningen.

Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelse (DOC).