Overenskomst og overenskomstspørgsmål

Som ansat i Nykredit-koncernen eller JN Data er du omfattet af en af vore to virksomhedsoverenskomster. Dem finder du lænker til nedenfor, og nederst på siden finder du quicklinks til svar på de mest almindelige spørgsmål om regler for ferie, barsel og timebank, samt quicklinks til uddannelses- og karriereressourcer.

​NYKREDS forhandler virksomhedsoverenskomsten for dig, som er ansat i Nykredit og JN Data. Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening forhandler standardoverenskomsten, som er gældende for hele sektoren og udstikker de overordnede rammer for virksomhedsoverenskomsten.

Desuden har både JN Data og Nykredit nogle "husregler", der blandt andet fastsætter regler for medarbejderes ret til tjenestefrihed ved lægebesøg, begravelse mv. 

Er du ansat i JN Data, finder du disse regler på virksomhedens intranet, "Insite" under "People". På Nykredits intranet finder du reglerne på Medarbejderportalen under "Overenskomst og aftaler".

Virksomhedsoverenskomsten

Som overenskomstansat i Nykredit-koncernen eller JN Data er du omfattet af en virksomhedsoverenskomst (VOK). Den virksomhedsoverenskomst, der gælder i Nykredit og JN Data i dag, er forhandlet af NYKREDS i 2017. Den skal fornyes næste gang i foråret 2020.

Download den gældende virksomhedsoverenskomst for Nykredit (pdf)

Download den gældende virksomhedsoverenskomst for JN Data (pdf)

Standardoverenskomsten

Her finder du også standardoverenskomsten (STOK), som Finansforbundet har forhandlet med Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). Den gælder fra foråret 2017 til foråret 2020.

Se den gældende standardoverenskomst

Læs mere om regler for...

Om uddannelse og karriere:


Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til overenskomsterne, kan du kontakte NYKREDS på tlf. 44 55 25 00.