VOK 2014 – slutprotokoller på plads

Kredsbestyrelsen har sammen med henholdsvis JN Data og Nykredit forhandlet VOK 2014 -17 og nu er det op til dig som medlem, at bestemme om resultatet skal godkendes.

​Forhandlingerne har lige som i den øvrige del af sektoren været præget af den stramme omkostningsfokus. Flere steder i sektoren er resultatet præget af forringelser i forhold til tidligere aftaler.

NYKREDS har tilgået drøftelserne ud fra den politiske linje på baggrund af medlemskrav og som din tillidsmand var med til at lægge, før opstarten af forhandlingerne. Den politiske linje har været kredsens guideline ved den centrale aftalekonference, de centrale forhandlinger og nu ved de lokale forhandlinger. Det har betydet at vi har kunnet forfølge mål både centralt og lokalt med baggrund i medlemmernes ønsker og krav. Tanker om løn, kompetencer, og fasteholde det vi har, var mest udtalte.  

Det er Kredsbestyrelsens opfattelse, at vi har fundet en aftale som i sin helhed har fastholdt medlemmernes ønsker inden for de rammer der var.

Du har fra Finansforbundet modtaget den centrale overenskomstavis efter forårets overenskomstforhandlinger. I denne avis kunne du læse om de nye fælles bestemmelser, som også skulle inkorporeres i vores VOK.

Resultatet af VOK-forhandlingen er nu sendt til urafstemning blandt vores medlemmer i perioden 27.06 – 14.07.2014.

Måtte du ønske yderligere oplysninger om overenskomsten inden du stemmer, er du velkommen til at kontakte din tillidsmand eller kredskontoret.

Kredsbestyrelsen anbefaler et ”JA” til aftalen - men beslutningen er din.

 

Urafstemning om VOK

Som stemmeberettiget medlem modtager du en mail fra Finansforbundet med et link til urafstemningen. Mailen sendes til din arbejdsmail.

Er du blevet opsagt / fritstillet i fbm. ”Nykredit 2015” modtager du på din privatadresse et brev fra Finansforbundet med en stemmekode. Du stemmer via dette link:

Gå til urafstemningen