Fællestillidsmand

Funktionsbeskrivelsen for fællestillidsmænd er udarbejdet for at give den enkelte fællestillidsmand (FTM) et overblik over de opgaver og forventninger, der er i jobbet.

​Funktion

 • Fællestillidsmand for tillidsmandsgruppen i et FTM-område - valgt af og blandt tillidsmænd.
 • Vælges på første tillidsmandsmøde, efter ordinært TM-valg, i ulige år.
 • Næstformand i Kontaktudvalget (i afdelingsområder).
 • Nærmeste kontakt til et FTM-område for Finansforbundet i Nordeas bestyrelse


Organisatorisk grundlag

Fællestillidsmandsaftalen som er en lokalaftale mellem Nordea (Danmark) og Finansforbundet i Nordea. Kontaktudvalgsaftalen som er en lokalaftale mellem Nordea (Danmark) og Finansforbundet i Nordea


Forudsætninger

Uddannelse der forventes at FTM har - eller gennemfører

TM uddannelsen i Finansforbundet (Grunduddannelsen). Uddannelsen forventes gennemført hurtigst muligt.

 • Relevante specialkurser for FTM i Finansforbundet. (Det bør tilstræbes at FTM bruger de kursusdage der er til rådighed jf. aftalen om fagligt arbejde i VOK.)

Hovedopgaver

 • Repræsentant for Finansforbundet i Nordeas bestyrelse i forhold til tillidsmændene og medlemmerne.

 • Politisk sparringspartner for Finansforbundet i Nordea bestyrelse, f.eks gennem deltagelse i ad hoc opgaver eller grupper, til afklaring af problemstillinger.

 • Formidle holdninger, informationer, forespørgsler, klager fra: ledelse, TM, medlemmer samt evt. andre interessenter til Finansforbundet i Nordeas bestyrelse samt formidle holdninger,informationer, forespørgsler, ideer fra Finansforbundet i Nordeas bestyrelse til ledelse, TM,medlemmer og øvrige interessenter.

 • Deltager på FTM-seminaret

 • Deltager på FTM-Erfagruppemøder og – stormøder med Finansforbundet i Nordea

 • Deltage på Finansforbundet i Nordeas årlige generalforsamling

 • Tager initiativ til uformel dialog med den lokale ledelse og områdeledelsen, med henblikpå styrkelse af samarbejdet

 • Ansvarlig for indkaldelse/afholdelse af møder i FTM-erfagruppen

 • Konsulent for medlemmer og tillidsmænd ved sagsbehandling

 • Kontaktperson og sparringspartner for tillidsmandsgruppen, og den enkelte TM

 • Sparringspartner/konsulent med/for lokal ledelse og områdeledelse

 • Tilstræber at afholde mindst ét møde i kvartalet for TM gruppen

 • Komme med emner til SU og til Kontaktudvalget (være aktiv, konstruktiv og fremadrettet), evt. sparring med Finansforbundet i Nordea om emner

 • Afholdelse af medlemsmøder i TM området

 • Holder Trin 1 og 7 samtaler med TM

 • Samarbejde med den lokale SIR

 • Frihed til udførelse af opgaver i henhold til FTM-aftalen.