Arbejdsmiljørepræsentant

Funktionsbeskrivelsen er udarbejdet for at give den enkelte Arbejdsmiljørepræsentant bedre mulighed for samarbejde med den daglige leder, A-siden i Arbejdsmiljøgruppen og Finansforbundet i Nordea.

​Funktion

Arbejdsmiljørepræsentant for medarbejdere i Nordea Danmark.

Organisatorisk grundlag

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af og blandt anerkendte dygtige medarbejdere med erfaring og indsigt i virksomhedens forhold jf. overenskomst indgået mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening samt lokalaftalen om Arbejdsmiljøorganisationen indgået mellem Finansforbundet i Nordea og Nordea Danmark.


Arbejdsmiljørepræsentanten er underlagt følgende vedtægter og aftaler:

 • Arbejdsmiljøloven
 • Rammeaftalen mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet
 • Lokalaftalen mellem Finansforbundet i Nordea og Nordea Danmark om Arbejdsmiljøorganisationen

Forudsætninger

 • Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
 • Deltage i de lovpligtige arbejdsmiljøkonferencer og regionale møder i Nordea

Specielt for arebjdsmiljørepræsentanter som er medlem af Finansforbundet:

 • Relevante specialkurser for tillidsvalgte i Finansforbundet
 • Relevante temadage arrangeret af Finansforbundet
 • Seminarer og særlige aktiviteter arrangeret af Finansforbundet i Nordea

I forbindelse med den nye arbejdsmiljølov ved vi endnu ikke om der kommer nye regler. 

Hovedopgaver

 • Repræsentant for medarbejderne
 • På medarbejderens opfordring at forelægge forespørgsler, klager eller henstillinger for ledelsen
 • APV gennemgang mindst hver tredje år samt for nye medarbejdere ved ansættelsen
 • Årlig besøgsrunde for hver enkelt enhed indenfor valgområdet
 • Opfølgning på de udarbejdede handleplaner fra besøgsrunden og APV'en
 • Inddrages i planlægning af ombygninger og nye/væsentlige ændringer i arbejdsgange/processer
 • Så vidt muligt deltage ved Arbejdstilsynet besøg
 • Give information til lokal leder om arbejdsmiljømæssige forhold
 • Indgå i konstruktiv dialog med medarbejdere, FTM, TM og Finansforbundet i Nordeas bestyrelse
 • Modtage/give informationer til/fra: medlemmer, fællestillidsmænd, Finansforbundet i Nordeas bestyrelse og Finansforbundet
 • Samarbejde med den lokale tillidsmandsgruppe
 • Samarbejde med A-siden i arbejdsmiljøgruppen
 • Repræsentant for Finansforbundet i Nordeas bestyrelse og Finansforbundet
 • Læse og formidle information fra Finansforbundet i Nordeas bestyrelse og Finansforbundet
 • Deltage i arrangementer arrangeret af Finansforbundet i Nordea for Arbejdsmiljørepræsentanterne
 • Deltage i Erfa-dage

 

Arbejdsmiljørepræsentantens kompetencer i relation til hovedopgaver

Arbejdsmiljørepræsentanten har frihed i fornødent omfang til udførelsen af de i pkt. 4 nævnte opgaver, jf. Aftale mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet om arbejdsmiljøsorganisationen i virksomhederne § 10 og At-anvisning nr. 6.1.0.4


01.06.2010

(Efterfølgende er sikkerhedsrepræsentant ændret til arbejdsmiljørepræsentant)