Union Governance

Union Governance i Finansforbundet i Nordea beskriver et regelsæt for god fagforeningsskik baseret på Finansforbundets overordnede Union Governance.

​Inspirationen hertil var kommet fra de udarbejdede anbefalinger om god selskabsledelse - Corporate Governance.
Finansforbundets Hovedbestyrelse har defineret et Union Governance-regelsæt som - i tilpasset form - er implementeret i Finansforbundet i Nordea.
 
Finansforbundet i Nordeas implementering af Union Governance-regelsættet sker med fokus på følgende hovedområder:
 
 • Medlemmernes rolle og samspil med Finansforbundet i Nordeas bestyrelse
 • Interessenternes rolle og betydning for Finansforbundet i Nordea
 • Åbenhed og gennemsigtighed
 • Kredsbestyrelsens opgaver og ansvar
 • Kredsbestyrelsens sammensætning
 • Kredsens og formandskabets aflønning
 • Strategisk styring
 • Revision og kontrol

 

Formålet med Union Governance
Modsat Corporate Governance hvor indgangsvinklen er et "share-holder"-hensyn, har vi ønsket et langt bredere hensyn - nemlig hensynet til vores "stakeholders".
 
Finansforbundet og Finansforbundet i Nordea er intet uden vores medlemmer, tillidsvalgte, medarbejdere, øvrige interessenter og det omkringliggende samfund.
 

Formålet med at arbejde med et Union Governance-regelsæt i Finansforbundet i Nordea er følgende:

 • At skabe øget tillid hos Finansforbundet i Nordeas interessenter gennem fokus på synlighed og åbenhed i forhold til vores beslutninger og handlinger.
 • At skabe fortsat inspiration til en professionel ledelse af Finansforbundet i Nordea.
 • At sætte en standard for, hvad der er god ledelse i en kredsbestyrelse.

  Målet for Finansforbundet i Nordea er, at vi i dialog med vores interessenter løbende kan formulere en række konkrete anbefalinger for vores måde at fungere og handle på som kredsbestyrelse.

  Arbejdet med Union Governance ændrer ikke på Finansforbundet i Nordeas værdigrundlag, som bygger på dialog, ansvar og tillid. I Finansforbundet i Nordea arbejder vi med visionen om at være et fællesskab, som sikrer medlemmerne det bedste arbejdsliv.

  Hent Union Governance regelsættet

 Vil du vide mere?