Generalforsamling

Finansforbundet i Nordeas generalforsamling afholdes næste gang lørdag den 28. marts 2020. Generalforsamlingen er årets største medlemsmøde og kredsens øverste myndighed

Generalforsamlingen afholdes årligt inden udgangen af april og indkaldes af bestyrelsen i Finansforbundets medlemsblad eller tilsvarende elektroniske medlemsinformation.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmeudvalg.

3. Beretninger
    a) Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år.
    b) Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge.

5. Indkomne forslag
    a) fra medlemmer
    b) fra bestyrelsen

6. Valg af:
    a) 1 formand

    b) 4 bestyrelsesmedlemmer
    c) 3 bestyrelsessuppleanter
    d) Interne revisorer
    e) Interne revisorsuppleanter

7. Eventuelt.

 

Læs Finansforbundet i Nordeas vedtægter

her