Værdigrundlag

Kreds Nordea er et fællesskab, der bygger på værdierne: Dialog, ansvar og tillid.

​Dialog

  • Vi indgår på alle niveauer i en åben og konstruktiv dialog
  • Vi er aktive dialogpartnere, der ser sagen fra flere sider
  • Vi ser muligheder frem for begrænsninger
  • Vi er velforberedte og lytter aktivt

Ansvar

  • Vi er forandringsparate og bidrager aktivt til en fremtidsorienteret udvikling
  • Vi er engagerede og tager initiativ som en naturlig del af fællesskabet
  • Vi har som individer modet og kompetencen til at tage ansvar for os selv og fællesskabet

Tillid

  • Vi træffer beslutninger så tæt som muligt på dem, det vedrører
  • Vi respekterer, at fællesskabet består af mennesker med forskellig fortid, nutid og fremtid
  • Vi tror som udgangspunkt på den positive hensigt i enhver handling