Tværnationalt samarbejde

De faglige organisationer i Nordea i Sverige, Norge, Danmark, Polen og Finland samarbejder på tværs af landegrænser i Union in Nordea.

​Samarbejdet i Union in Nordea er blevet etableret med det formål at matche ledelsen i Nordea på tværnationalt plan og dermed sikre medarbejderinvolvering og indflydelse på tværnationale beslutninger.

Bestyrelsen i Union in Nordea, Nordea Union Board, består af repræsentanter fra de fem nationale bestyrelser. Repræsentanterne mødes på månedlig basis for at diskutere aktuelle emner med tværnational relevans.

Dialog og forhandling med ledelsen på koncern niveau sker i forummet Group Council, der har møde fire gange årligt.

Repræsentanter fra de fem lande mødes desuden i seks tværnationale samarbejdsudvalg, Consultative Commitees, som er stiftet for at fremme samarbejde og dialog mellem medarbejderrepræsentanter og ledelse. Hvert samarbejdsudvalg dækker et forretningsområde i Nordea.