Consultative Commitees

De tværnationale samarbejdsudvalg, Consultative Commitees (CC), består af repræsentanter fra Nordea som arbejdsgiver og repræsentanter fra de faglige organisationer på nordisk plan.

  • ​Personal Banking
  • Business Banking
  • Large Corporations & Institutions
  • Asset & Wealth Management
  • Group Functions 
  • Group Business Support

Det primære formål med de tværnationale samarbejdsudvalg er, at de faglige organisationer får tidlig information om planlagte forandringer, der har konsekvenser i mere end et af de nordiske lande, så de har mulighed for at få indflydelse på arbejdsgiverens kan påvirke Nordeas ledelses beslutninger.

Forandringer, der skal orienteres om i samarbejdsudvalgene - CC'erne - kan for eksempel være:

  • Forretningsstrategier
  • Integrationsprojekter
  • Ændringer i organisationsstrukturen
  • Ny teknologi