Generalforsamling 2019

Vi tror på, at vi i fællesskab kan booste vores meningers mod og derigennem skabe større arbejdsglæde og tilfredshed.

​​​​På årets største medlemsmøde lørdag den 30. marts 2019 inviterer vi dig til at drøfte, hvordan vi i fællesskab kan skabe mening i vores hverdag: Hvordan kan vi se meningen i et større perspektiv? Hvordan kan vi måske få vendt noget tilsyneladende meningsløst til noget meningsfuldt? Kort sagt: Hvordan skaber vi et meningsfyldt arbejdsliv?

​​​​​​​​​​​​​​​​​Rammerne for generalforsamlingen bliver igen Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V.

 
  • ​Lørdag den 30. marts, kl. 8:45-14:30 har du mulighed for aktivt at bidrage til den faglige debat samt afgive din stemme til valg til kredsbestyrelsen
  • Fredag den 29. marts om aftenen har du mulighed for at møde kandidaterne, og sammen med dine kolleger varme op til generalforsamlingen med en middag efterfulgt af stand-upper Jan Gintberg, der er garant for, at vi får rørt lattermusklerne.  
Kreds Nordeas årlige ordinære generalforsamling er kredsens øverste myndighed og åben for alle medlemmer. Det er vigtigt for at få en spændende debat, at rigtig mange medlemmer deltager - så medbring meget gerne en medlemskollega! 

 
Hele arrangementet - fra transport og overnatning til forplejning - er som sædvanlig ganske gratis. 

 
Vi glæder os til at se dig!

 
Mange hilsner
Bestyrelsen i Kreds Nordea

 
 

Deadlines - og anden nyttig information

 
Tilmeldingsfrister:

 
  • Senest 1. marts 2019 - hvis du ønsker overnatning
  • Senest 15. marts 2019 - for at opnå stemmeret, men ikke ønsker overnatning

 
Gratis overnatning
Hvis du ønsker overnatning angiver du det, når du tilmelder dig generalforsamlingen.

 
Værelseskapaciteten på hotellet er desværre ikke ubegrænset, og du hjælper os derfor meget ved - igen i år - at dele værelse med en kollega denne ene nat. 

 
Ligger der helt specielle forhold til grund for at få tildelt enkeltværelse, skal du kontakte Evy Grønvall, Finansforbundet, tlf.nr. 3266 1432.

 
Middag
Ønsker du at deltage i middagsbuffeten mellem kl. 18:00 og ca. 20:00 på Scandic Copenhagen fredag aften, angiver du det, når du tilmelder dig.
 
Transport
Du sørger selv for transport. Kreds Nordea dækker dine udgifter, når du benytter billigste offentlige transport.

 
Kører du i egen bil, skal bilen være fyldt op. Vær opmærksom på, at beløbet for menige medlemmer indberettes som B-indkomst. Ved tvivlsspørgsmål kontakt Lisbeth Lagermann på tlf.nr. 5546 8051.

 
Der er betalingsparkering under hotellet, i nærliggende P-huse og i gaderne rundt om hotellet. Parkering i København er dog altid lidt af en udfordring, så overvej om du virkelig har brug for bilen.

 
Indsend dokumentation sammen med udfyldt udgiftsbilag, som du finder på hjemmesiden.

 
NB! Tillidsvalgte skal bruge zExpense i forbindelse med refusion af udgifter.

 
Eventuel fælles togtransport: Kontakt din tillidsmand/fællestillidsmand, som kan bestille en samlet billet.

 
Info og spørgsmål
Du får løbende info om generalforsamlingen her på kredsnordea.dk og på Nordeas intranet. 

 
Har du spørgsmål eller ændringer til din tilmelding, så kontakt Evy Grønvall, Finansforbundet, eg@finansforbundet.dk / tlf. 3266 1432 

 
​Dagsordenen iflg. kredsens vedtægter

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Beretninger
a) Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år
b) Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge

5. Indkomne forslag
a) Fra medlemmer
b) Fra bestyrelsen

6. Valg af 
a) 1 formand
b) 4 bestyrelsesmedlemmer
c) 3 bestyrelsessuppleanter
d) 1 intern revisor
e​) 2 interne revisorsuppleanter

7. Eventuelt

Endelig dagsorden, indkomne forslag og det reviderede regnskab offentliggøres på kredsnordea.dk senest 4 uger før den ordinære generalforsamling.​