Generalforsamling 2018

På årets største medlemsmøde lørdag den 10. marts 2018 spørger vi dig, hvordan vi i fællesskab kan skabe de forandringer og beslutninger, som er nødvendige for at skabe et meningsfuldt arbejdsliv

Hvor

Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V.

Hvornår

  • Lørdag 10. marts, kl. 9:00-16:00 inviterer vi dig til aktivt at bidrage til den faglige debat og afgive din stemme til valg i kredsbestyrelsen
  • Fredag den 9. marts om aftenen har du mulighed for at møde kandidaterne, og sammen med dine kolleger varme op til generalforsamlingen med en middag efterfulgt af rapper og free-styler Per Vers, der byder på ord-ekvilibristisk underholdning ud over det sædvanlige 


Deadlines - og anden nyttig information

Hele arrangementet - fra transport og overnatning til forplejning - er ganske gratis.

Tilmelding

Du tilmelder dig her.


Tilmeldingsfrister

  • Senest 9. februar 2018 - hvis du ønsker overnatning
  • Senest 23. februar 2018 - for at opnå stemmeret, men ikke ønsker overnatning

Gratis overnatning – du booker selv

Ønsker du at overnatte fra fredag til lørdag, sender du en mail til: meeting.copenhagen@scandichotels.com – med oplysninger om fulde navn, afdeling og reg.nr., samt oplysningerne på den person, du har aftalt at dele værelse med.

Du modtager efterfølgende en kvittering på reservationen fra Scandic Copenhagen.

Værelseskapaciteten på hotellet er desværre ikke ubegrænset, og du hjælper os derfor meget ved - igen i år - at dele værelse med en kollega denne ene nat.

Ligger der helt specielle forhold til grund for at få tildelt enkeltværelse, skal du kontakte kredskontoret. 


Middag

Booker du overnatning fra fredag til lørdag, er du automatisk tilmeldt middagsbuffeten i restauranten på Scandic Copenhagen mellem kl. 18:00 og 20:00.

Ønsker du ikke at gøre brug af middagstilbuddet, skal du gøre tydelig opmærksom på det i mailen, når du reserverer overnatning.


Transport

Du sørger selv for transport. Kreds Nordea dækker dine udgifter, når du benytter billigste offentlige transport.

Kører du i egen bil, skal bilen være fyldt op. Vær opmærksom på, at beløbet for menige medlemmer indberettes som B-indkomst. Ved tvivlsspørgsmål kontakt Lisbeth Lagermann på tlf.nr. 5546 8051.

Der er betalingsparkering under hotellet, i nærliggende P-huse og i gaderne rundt om hotellet. Parkering i København er dog altid lidt af en udfordring, så overvej om du virkelig har brug for bilen.

Indsend dokumentation sammen med udfyldt udgiftsbilag, som du finder her på hjemmesiden.

Eventuel fælles togtransport: Kontakt din tillidsmand/fællestillidsmand, som kan bestille en samlet billet.


Lidt ekstra København

Kunne du tænke dig lidt mere tid i København - evt. sammen med din familie - så har vi forhandlet en god pris til dig på overnatning fra lørdag til søndag.

Du booker selv og afregner den ekstra overnatning med hotellet, når du/I tjekker ud.

Info og spørgsmål

Du får løbende info om generalforsamlingen her på hjemmesiden.

Har du spørgsmål eller ændringer til din tilmelding, så kontakt Mette Kondrup Olsson, mette.olsson@nordea.com / tlf.nr. 5546 8046.

 

Dagsordenen iflg. kredsens vedtægter

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Beretninger
a) Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år
b) Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge

5. Indkomne forslag
a) Fra medlemmer
b) Fra bestyrelsen

6. Valg af
a) 4 bestyrelsesmedlemmer
b) 3 bestyrelsessuppleanter
c) 1 intern revisor
d) 2 interne revisorsuppleanter

7. Eventuelt

Endelig dagsorden, indkomne forslag og det reviderede regnskab offentliggøres på www.kredsnordea.dk senest 4 uger før den ordinære generalforsamling.