Bliv tillidsmand

Der er ordinært tillidmandsvalg hvert andet år og valget skydes i gang den 15. januar. Hvis du har lyst til at stille op som tillidsmand, skal du kontakte din områdetillidsmand eller kredskontoret.

Hvad indebærer tillidsmandsarbejdet?

Det er tillidsmandens opgave at varetage medlemmernes og virksomhedens interesser i samarbejde med ledelsen og at medvirke til at vedligeholde og fremme et roligt og godt samarbejde og arbejdsmiljø. Tillidsmanden er tillige en del af den lokale arbejdsmiljøsatellitgruppe.

Se en funktionsbeskrivelse for tillidsvalgte (pdf)

Hvem kan vælges?

Ethvert medlem af Finansforbundet, der er anerkendt fagligt dygtig og ikke har en funktion som medarbejderleder, kan stille op.

Der vælges tillidsmænd iht. ledelsesstrukturen i banken.

Læs mere om tillidsmandsvalget

Praksis i forbindelse med valget (pdf)

Stemmesedler findes ved at følge linket i øverste boks til højre "Mere info om at være tillidsmand?" - (Hvordan bliver jeg valgt? + Det praktiske + Hvordan bliver jeg valgt?).

Har du spørgsmål?

Spørgsmål omkring valg kan rettes til områdetillidsmanden eller kredskontoret på telefon 89 89 26 00. 

Mere info om at være tillidsmand?

Læs mere

Indberet tillidsmandsvalg

Det er vigtigt, at du indberetter tillids-mandsvalget – ellers får vi det ikke at vide.

Indberet her