Inspiration til MyTalk og People Review

Som inspiration til MyTalk og People Review har Finansforbundet i Danske Bank formuleret en række spørgsmål, som du kan stille dig selv som forberedelse.

Hvordan passer jeg mit arbejde?

Åbn alle

Adfærd

 • Hvordan opfører jeg mig over for mine kolleger og min leder?
 • Hvordan opfører jeg mig over for mine kunder?
 • Hvordan afspejler Danske Banks kerneværdier sig i min adfærd på arbejdspladsen?

Performance

 • Hvordan lever jeg op til de kollektive performancemål i mit team?
 • Hvordan lever jeg op til mine individuelle performancemål?
 • Hvordan kan min performance vedligeholdes eller forbedres?

Motivation

 • Hvad motiverer mig ved mit arbejde?
 • Hvad demotiverer mig ved mit arbejde?
 • Hvordan kan mit arbejde organiseres, så jeg er så motiveret som muligt?
​      

Hvordan passer mit arbejde til mig?

Åbn alle

Kompetencer

 • Har jeg de rette kompetencer til at udføre mit arbejde tilfredsstillende? 
 • Har jeg de kompetencer, der er beskrevet i min jobprofil?
 • Hvilke kompetencer har jeg brug for at opgradere?

Arbejdsliv og trivsel

 • Giver mit nuværende arbejde en god work-life balance?
 • Trives jeg i min nuværende stilling med mine nuværende arbejdsopgaver?
 • Føler jeg mig sikker i min nuværende stilling med mine nuværende arbejdsopgaver?

Fremtid i jobbet

 • Hvordan er fremtidsudsigterne for min nuværende stilling? (Er der risiko for jobbortfald?)
 • Kan jeg fremtidssikre mig bedre ved at opgradere mine kompetencer til en anden stilling?
 • Er jeg tilfreds med min nuværende stilling – eller kunne jeg tænke mig at prøve noget andet?