27-09-2017 | Carsten Rasmussen , cr@finansforbundet.dk  

Sådan er din trivsel i banken

Hvilken vej går trivslen i Danske Bank? En undersøgelse af 3000 medarbejderes psykiske arbejdsmiljø viser, at følelsen af stress er steget i forhold til sidste år, og næsten hver tredje føler ”ikke, de har fælles interesser med deres arbejdsplads”. Danske Kreds er bekymret over udviklingen

Blandt medarbejdere i Danske Bank er følelsen af stress steget, og samtidig taler man typisk mindre med sin leder om det. Det viser en ny trivselsundersøgelse blandt medarbejdere i Danske Bank.

Undersøgelsen er fra Finansforbundets årlige undersøgelse af medlemmernes trivsel og indeholder svar fra 3.000 medarbejdere i Danske Bank, der næsten alle svarer, at "mit arbejde har stor indflydelse for min personlige trivsel", og næsten halvdelen anfører, at "jeg påtager mig min arbejdsplads' problemer som mine egne".

Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen "tænker ofte på mit arbejde, når jeg har fri" – og hver fjerde "føler ikke, at værdierne på min arbejdsplads svarer godt til min egen livsfilosofi".

Hver femte mener ikke, at de trives godt på deres arbejdsplads, når vi kigger på gennemsnit for hele koncernen. Nødvendigheden af at arbejde i meget højt tempo og nødt til at arbejde over er store.

Ifølge undersøgelsen er mere end 3 ud af 10 tilgængelige for arbejdspladsen, når de har fri, og endnu flere – 4 ud af 10 – løser arbejdsopgaver, tjekker mails eller lignende uden for almindelig arbejdstid.

"Noget kunne tyde på, at rigtig mange medarbejdere er underlagt et meget stort arbejds- og præstationspres. Der er mange ting, som påvirker trivsel og stress, men noget af det, som undersøgelsen viser, påvirker trivslen mest, er ledernes omsorg for medarbejderne", siger næstformand i Danske Kreds, Carsten Eilertsen, der sammen med arbejdsmiljøansvarlig i Danske Kreds, Susanne Arboe, har gennemgået undersøgelsen. Samtidig henviser Susanne Arboe til, at ledelsen på mødet i samarbejdsudvalget i august tegnede et billede af, at de ikke ser udfordringerne så store, som undersøgelsen viser.

"Vi skal fortsat på alle planer forsøge at påvirke med udgangspunkt i den viden, vi har om, hvad der påvirker trivslen mest og ønsket om at forbedre medarbejdernes vilkår", siger Susanne Arboe.

 

Færre er stolte

Sektorens virksomheder har stadig et stort arbejde med at genoprette sektorens image i befolkningen. Når samtlige Finansforbundets medlemmer bliver spurgt, viser det sig, at stoltheden over at arbejde i den finansielle sektor er faldende.

I Danske Bank føler næsten hver tredje "ikke, de har fælles interesser med deres arbejdsplads". Hver fjerde mener ikke, at koncernen "gør, som den siger", og mere end hver fjerde "vil ikke fortælle venner, at banken er et godt sted at arbejde".

Mange medarbejdere kan ikke se en mening med deres arbejde, og de føler ikke, at de har indflydelse på deres arbejdsopgaver. Ifølge trivselsundersøgelsen oplever mere end hver tredje ikke "at blive involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen".

Hver tiende ser ikke, at "de ansatte kan give udtryk for deres meninger og følelser", og de oplever heller ikke, at "man bliver anerkendt for et godt stykke arbejde".

"Vi ved, at der er stort fokus på netop disse emner fra ledelsernes side, og vi kan kun opfordre til samarbejde om at få løftet både mening og stolthed. Mening og stolthed har stor indvirkning på trivsel, og bedre trivsel i dagligdagen hænger sammen med et større mål om i sidste ende at levere gode løsninger til kunderne", siger Susanne Arboe.

 

Dialog om trivsel

Her i år 2017 svarer hver anden medarbejder, at han eller hun ikke oplever en løbende dialog om deres trivsel.

"Vi ved fra andre undersøgelser og studier, at netop dialogen om trivsel faktisk hjælper på trivslen. Det er et ledelsesansvar, at der er tid og kræfter til at tale trivsel på alle planer", siger Carsten Eilertsen og ærgrer sig i den forbindelse over, at banken ikke er lykkes med at få værktøjet Team Talk til at give mere og bedre dialog.

Der er heller ikke tilstrækkelig dialog mellem leder og medarbejder med symptomer på stress. Koncernen og kredsen bør grave dybere i at finde ud af, hvorfor én ud af tre ikke går til sin leder, hvis der er problemer. Carsten Eilertsen henviser til, at Group HR selv har sagt, at ansvaret for et godt arbejdsmiljø påhviler lederne, der har en opgave i at tage dialogen med medarbejderne:

"Vi vil – gerne sammen med koncernen – arbejde for en kultur, hvor det er oplagt, relevant og ønskeligt, at alle medarbejdere går til sin leder, og alle ledere viser åbenhed, rummelighed og ser værdiskabelsen i, at alle kan og skal henvende sig til dem", siger Carsten Eilertsen.

 

Fokus på lederne

Som topscorer for påvirkning af trivsel for medarbejderne er netop omsorg og generelt god ledelse fra lederne. Derfor bekymrer det Danske Kreds, at undersøgelsen viser, at ledernes vilkår og egen trivsel er udfordret.

Blandt de 300 ledere, der har svaret, oplever tre ud af ti ikke, at de har "de ressourcer (personalemæssige og andre), der skal til, for at min afdeling kan levere".

Med tanke på koncernens ønske om blandt andet "empowerment" er det ifølge Carsten Eilertsen tankevækkende, at hver fjerde i år mener, at de oplever færre frihedsgrader end sidste år.

"Vores undersøgelse viser klart, at rigtig mange ledere har fået det dårligere end sidste år. Derfor håber vi, at de øverste ledere i koncernen vil tage et større ansvar for, at den samlede gruppe af ledere kan udfylde og mestre deres lederrolle til gavn for en sund trivsel i Danske Bank", slutter Carsten Eilertsen og Susanne Arboe.

Trivsel i Danske Bank i tal

Vi har spurgt godt 6.000 af vores medlemmer i Danske Bank, og godt halvdelen ca. 3.000 har svaret. Det er den største svarprocent, vi har oplevet i forbindelse med vores trivselsarbejde. Cirka 10 procent af svarene kommer fra ledere, svarende til ca. 300.