29-11-2016 |  Steen Lund Olsen

Triste handlinger i Danske Bank

Sammenholdet og fællesskabet mellem medarbejderne i Danske Bank er vigtigt for tiden, for koncernens omtanke for medarbejdernes trivsel og arbejdsmængde er på et minimum.

Danske Bank har i dag afskediget 77 medarbejdere – heraf 48 i primært Group Operations og Business Banking, resten i Danica. Dertil kommer en række flytninger af arbejdspladser, som for nogen kan være lige så voldsomt som en opsigelse. Derudover tilbyder man flere hundrede frivillige fratrædelser for at nå omkostningsreduktionen ved nedlæggelse af stillinger. Et lyspunkt i mørket er, at Personal Banking for en gangs skyld er sluppet, fordi man har klaret nedskæringerne ad frivillighedens vej.

Jeg synes, det er stærkt kritisabelt, at koncernledelsen i en tid, hvor kundetilfredshed, overskud og image går op, op, op, vælger at skære ned, ned, ned på "omkostningerne" – det vil sige medarbejderne. Det er respektløst over for de mennesker, der hver dag leverer alt, hvad de kan, for at gøre Danske Bank til en succes.

Selvfølgelig skal koncernens ledelse forberede Danske Bank på fremtiden. Det respekterer jeg. Men gør de det i et tempo, hvor organisationen kan følge med?

Det er triste handlinger, vi ser fra koncernen.

Er afkast vigtigere end ansvar? Danske Bank er en nordisk bank, og med det følger et nordisk samfundsansvar. Hvorfor skal gode, danske arbejdspladser flyttes til Indien, Litauen og andre lavtlønslande? Har vi som landets største bank ikke et ansvar for at skabe beskæftigelse der, hvor vores kunder er, og på den måde give næring til det træ, hvor vi høster vores frugter? Ansvaret for samfundet omkring os må åbenbart vige, når aktionærerne lugter hurtige afkast.

Hvor hurtigt kan vi løbe? Medarbejderne i Danske Bank kan ikke roses nok for den indsats, de har lagt for at rette op på tidligere tiders ledelsesmæssige beslutninger. Det har været benhårdt arbejde, og det er først lige begyndt at gå rigtig godt igen. Jeg håber virkelig, at koncernen har sørget for at reducere arbejdsmængden, inden den fyrer sine medarbejdere. For hvem skal ellers løfte alle de arbejdsopgaver, der pludselig ikke er nogen til at løse pr. 1/12? Det bekymrer mig, at ledelsen tror, at medarbejderne stadig kan løbe endnu hurtigere, end de allerede gør.

Smider de guld på gaden? Arbejdsløsheden i finanssektoren er heldigvis lav. De fleste kan faktisk godt finde et nyt arbejde, hvis de mister deres nuværende – enten i eller uden for sektoren. Men har Danske Bank tænkt på, at de smider guld på gaden, når de skiller sig af med så mange medarbejdere på så kort tid? De regnskabstal, vi har set på det seneste, siger ikke os, at det haster at skille sig af med folk. Tværtimod ville det klæde Danske Bank at bruge lidt af overskuddet på at uddanne arbejdsstyrken til fremtiden, så der kan blive plads til alle. Det ville være mere ansvarligt.