02-02-2017 |  Steen Lund Olsen

Tillykke! Du har tjent en million!

Danske Bank har i dag fremlagt sit årsregnskab for 2016 med et overskud på 19,9 mia. kr. Det svarer til, at hver medarbejder i koncernen har tjent over en million kroner mere, end de har kostet. Det er historisk højt, og vanvittigt godt gået. Som medarbejder i Danske Bank skal du vide, at det ikke var gået uden dig.

Medier og kommentatorer roser Danske Bank for at levere resultater over analytikernes forventning. Den ros er også til dig.

Direktionens fornemmeste opgave er at levere afkast til bestyrelsens og aktionærernes tilfredshed. Med over 9 mia. kr. i udbytte og tilbagekøb af aktier for 10 mia. kr. må man sige, at det lykkes ret godt for dem. Det vidner om en direktion, der gør sit arbejde godt, selvom markedsvilkårene er svære. Som medarbejdere må vi være stolte over at være en del af en koncern, der genererer så stort overskud.

Vores opgave som medarbejdere er at sikre tilfredse kunder – også her har vi leveret flotte resultater, og festdagen er således også vores, når vi skal kigge på, hvordan vi har performet i det forgangne år. Kundetilfredsheden går fremad, og Danske Banks image er efter hårde år tilbage på rette vej.

En symbolsk milepæl

Koncernen har ofte prædiket nedskæringer og omkostningsreduktioner. 2016 var ingen undtagelse, og i årsregnskabet kan vi læse, at koncernens driftsomkostninger er reduceret med lidt over en halv milliard fra 2015 til 2016. En besparelse på 3%.

Medarbejderne har holdt hårdt for de besparelser, og mange steder i koncernen kan det mærkes, at vi løber hurtigere end før. Næsten 500 forlod i 2016 koncernen i Danmark som følge af en fyring eller fratrædelsesaftale. Heldigvis hyres der stadig, men alligevel vi kom ud af 2016 med over 300 færre medarbejdere, end vi var ved årets start.

Det er en kedelig udvikling. Desværre så kedelig, at vi har ramt en symbolsk alvorlig milepæl for de danske afdelinger af koncernen. Selvom det samlede antal årsværk i koncernen vokser (fra 19.049 ultimo 2015 til 19.303 ultimo 2016), har de danske afdelinger nu sagt farvel til så mange, at under halvdelen af Danske Banks medarbejdere arbejder i Danmark. Det er ikke den udvikling, vi ønsker os!

Tid til investering

Uanset hvor imponerende koncernens overskud og udbytte til aktionærerne er, er det til syvende og sidst medarbejderne, der trækker læsset og skaber resultaterne. Hver medarbejder i koncernen i gennemsnit tjent over 1.000.000 kr. mere til Danske Bank, end de har kostet. Det er værd at tænke over, når vi skal evaluere vores performance, forhandle vores løn og drøfte vores fremtidige udvikling.

Det er tid til at investere i medarbejderne og belønne dem for indsatsen. Det kan koncernen passende gøre i overenskomsten, som vi lige nu er i gang med at forhandle, og hvor vi blandt andet diskuterer løn, pension og uddannelse som en del af fremtidens muligheder til medarbejderne.

Vi glæder os til at komme i gang med drøftelserne med koncernen, og tro mig – vi vil huske det flotte overskud, når vi forhandler.

 

Under halvdelen af Danske Banks medarbejdere arbejder i Danmark. Det er ikke den udvikling, vi ønsker os.