02-05-2017 |  Steen Lund Olsen

Fælles løn for fælles indsats

Den nye overenskomst giver mere i løn til alle overenskomstansatte i Danske Bank.

Lad os bare være ærlige. Virksomhedsoverenskomsten anno 2017 blev ikke den mest omfangsrige og nyskabende aftale, vi har lavet. Dertil var parterne simpelthen for langt fra hinanden. Men det betyder ikke, at vi ikke har fået noget med hjem.

Vi har bevaret vores hidtidige goder, selvom nogen ønskede at forringe dem. Goder, som giver forældre mulighed for at være mere sammen med deres børn; som giver de ældre medarbejdere mulighed for at gå lidt ned i tid, hvis de har svært ved at følge med eller trænger til mere fritid; og goder som ekstra ferie- og pensionstillæg, der kommer os alle til gode. Og så har vi sikret alle overenskomstansatte i koncernen en rimelig lønstigning de næste tre år på i alt 5,85 pct. Det er vi tilfredse med.

De seneste års flotte resultater i Danske Bank er en fælles indsats. Som medarbejdere har vi løftet i flok, og vi har løbet stærkt. Et gennemsnitligt overskud på over 1.000.000 kr. pr. medarbejder i 2016 er ikke et resultat af sololøb og individualisme. Det er et resultat, vi har skabt som et hold. Derfor har vi også prioriteret en bred belønning til alle medarbejdere i den nye overenskomst, så lønstigninger ikke kun er til de få, men til alle. Hvis enkelte medarbejdere præsterer ekstraordinært godt, er det op til koncernen at honorere dem individuelt. Det er ikke vores ansvar at gøre det i en kollektiv aftale.

I den nye overenskomst har vi nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for, at den enkelte medarbejder i fremtiden kan få større indflydelse på sammensætningen af sin løn. Det kan for eksempel ske ved at inddrage ferie- og pensionstillæg i en bruttolønsum, der kan bruges til nye lønpakker, der kan finansiere for eksempel uddannelse eller kurser. Vi glæder os til at se, hvad vi kan blive enige med koncernen om i arbejdsgruppen.  

Den nye overenskomst imødekommer først og fremmest medlemmernes ønske om at få mere i løn. Det er en aftale, som vi har indgået som repræsentanter for vores medlemmer. Vi ved, at sammensætningen af medarbejdere i Danske Bank forandrer sig meget i øjeblikket. Derfor vil vi også frem mod den næste overenskomstforhandling i 2020 se på, hvordan vores overenskomst kan gøres mere fleksibel til gavn for alle typer medlemmer.

Et gennemsnitligt overskud på over 1.000.000 kr. pr. medarbejder i 2016 er ikke et resultat af sololøb og individualisme.

Læs om overenskomsten

VOK 2017