02-10-2017 |  Daniel Lundgren Jørgensen

Steen Lund Olsen er ny næstformand i Finansforbundet

Danske Kreds skal have ny formand. Det står nu klart, efter at Danske Kreds’ formand siden 2011 Steen Lund Olsen blev valgt til ny næstformand på Finansforbundets landsmøde i sidste uge.

201 delegerede var samlet ved Finansforbundets landsmøde i Nyborg i sidste uge for at vælge retning for Finansforbundets arbejde for de kommende tre år. Samtidig var der valg til formandskabet, hvor Kent Petersen blev genvalgt som forbundsformand, Michael Budolfsen blev genvalgt som næstformand og Steen Lund Olsen blev valgt som ny næstformand. Valget af næstformænd skete ved kampvalg, der endte med et farvel til Solveig Ørteby efter 8 år på posten.

Solveig har tidligere arbejdet i ca. 20 år i henholdsvis Danske Kreds, BG Kreds og Bikredsen. Solveig vender umiddelbart tilbage som ansat i Danske Bank-koncernen. Vi takker Solveig for hendes store indsats ikke mindst med fokus på medlemmerne og tillidsmændene. Danske Kreds ønsker Solveig held og lykke i hendes fremtidige virke.

Steen Lund Olsens valg til næstformand i Finansforbundet betyder, at han træder af som formand for Danske Kreds og ud af Danske Kreds' bestyrelse, samt at han nedlægger sit mandat som medarbejdervalgt repræsentant i Danske Banks bestyrelse. Den ledige plads i kredsbestyrelsen bliver overtaget af områdetillidsmand og førstesuppleant til bestyrelsen Lars Aabling-Thomsen, mens pladsen i bankens bestyrelse overtages af Dorte Bielefeldt. Danske Kreds har konstitueret sig med hidtidig næstformand Carsten Eilertsen som formand og Kirsten Ebbe Brich som næstformand.

Danske Kreds indkalder snarest muligt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal vælges en ny kredsformand og en ny suppleant til kredsbestyrelsen.

"På vegne af Danske Kreds' bestyrelse og sekretariat vil jeg gerne sige tak for indsatsen til Steen Lund Olsen og held og lykke med det nye arbejde som Finansforbundets næstformand. Vi ser frem til fortsat at nyde godt af Steens kompetencer som medlemmernes repræsentant", udtaler Carsten Eilertsen.

Danske Kreds forventer at holde ekstraordinær generalforsamling den 8. november.

Organisatoriske ændringer

Finansforbundet

Steen Lund Olsen indtræder som ny næstformand i Finansforbundet.

Solveig Ørteby opnåede ikke genvalg og vender tilbage til Danske Bank.

Kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen har konstitueret Carsten Eilertsen som ny formand og Kirsten Ebbe Brich som ny næstformand.

Lars Aabling-Thomsen indtræder i kredsbestyrelsen.

Danske Banks bestyrelse

Steen Lund Olsen udtræder af bestyrelsen og erstattes af Dorte Bielefeldt.

Læs flere nyheder fra Finansforbundets landsmøde

Klik her