23-05-2016 | Carsten Rasmussen , cr@finansforbundet.dk  

Mindre jura, mere samarbejde

Vi har brug for en HR-organisation, der tænker mere på Danske Banks menneskelige ressourcer og mindre i jura, sagde formanden Steen Lund Olsen på generalforsamlingen. De delegerede valgte bestyrelsen for de næste tre år.

 

Fokus på de menneskelige ressourcer bør have mere plads i bankens HR-afdeling. Danske Kreds savner en bedre dialog med HR – og der er nok at samarbejde om.

"Man planlægger store afskedigelsesrunder, mens banken står over for en kæmpemæssig arbejdspukkel med antihvidvaskning, og når man så afskediger kollegerne, der har lagt årtier af loyalt arbejde i banken, fokuserer man i HR på, hvordan de opsagte kollegaer påfører banken færrest mulige omkostninger på vejen ud", sagde Steen Lund Olsen om den HR-organisation, der på det seneste er blevet et meget juridisk kontor.

På Danske Kreds generalforsamling i Vejle den 19. maj udtrykte formanden Steen Lund Olsen håb om, at samarbejdet med HR i Danske Bank kan få et comeback:

"Vi står midt i en kulturforandring, hvor HR ikke bare skal udvikle og igangsætte men også være en rollemodel, der går foran og viser, hvordan vi handler med integritet og er samarbejdsorienterede", sagde han fra talerstolen foran de 163 delegerede.

"Danske Bank er en virksomhed med høj integritet, som bidrager til det samfund, vi er en del af. Men hvis man vil være sit samfunds ansvar bevidst, skal vi også have fokus på de danske arbejdspladser og kompetencer, der kan udvikles her i landet."

Heldigvis kan Steen Lund Olsen finde lyspunkter i samarbejdet med HR, hvor der er dialog og fælles forståelse, som for eksempel når man arbejder sammen om de nye jobprofiler og karriereveje i IT og Operations, evaluering af Performance Appraisal og EOS samt arbejdet i Kompetenceudvalget og Arbejdsmiljøudvalget.

"Mange steder i HR og i banken i øvrigt oplever vi denne tilgang til tingene, som vi synes er mere i tråd med vores nye værdier og den kultur, der gerne skal opbygges i Danske Bank", sagde formanden.

 

Bedre trivsel i fremtiden

En stor del af det fremtidige samarbejde mellem Danske Kreds og HR handler om at finde løsninger, der kan forbedre trivslen blandt de danske medarbejdere. Især den faglige selvtillid blandt medarbejderne fylder i øjeblikket.

Faglig selvtillid handler om, man tror, man kan finde et andet job, hvis koncernen nedlægger det, man har. Så det handler i høj grad om bevidstheden om egne kompetencer, sagde næstformand Carsten Eilertsen i sin del af beretningen. Ifølge den seneste trivselsundersøgelse tvivler op mod 2.000 af vores kollegaer på, at de kan finde et nyt job, hvis banken fjerner det job, de har i dag.

Danske Kreds og HR er enige om en positiv indfaldsvinkel til kompetenceudvikling, der må forudsætte, "at alle medarbejdere får mulighed for at være klædt på til morgendagens arbejde", sagde Carsten Eilertsen og understregede, at der ingen garanti er for, at vi kommer igennem med de ønsker, vi har om uddannelse, men det er som minimum på årets PA-samtale, at der skal tales om det.

I mellemtiden er det Danske Kreds opgave at være en aktiv partner i medlemmernes arbejdsliv og kommunikere om, hvad der skal til for at have en "høj markedsværdi", uanset hvor udviklingen bevæger os og sektoren hen.

Ligesom koncernen ønsker Danske Kreds en åben dialog om stress, både mellem medarbejder og leder – og mellem den stressramte og kollegaer:

"Over halvdelen af stressramte medarbejdere taler ikke engang med deres leder om det. Vi er enige med koncernen om at forsøge at skabe en kultur, hvor det er naturligt og legalt at tale om stresssymptomer", sagde Carsten Eilertsen, der sluttede med en kommentar til ordet Disruption:

"Disruption eller "forstyrrelse" indgår i stort set alt, hvad koncernen foretager sig i øjeblikket. Man disrupter MobilePay, hele pengesystemet, PA-samtalerne, ja, stort set alt. Godt at vi som medarbejdere er så agile, omstillingsparate og kompetente, at vi kan løse fremtidens arbejdsopgaver uden at blive disruptet", sagde han.

Efter en fremadrettet debat blandt de 163 delegerede om beretningen var der valg til bestyrelsen. Steen Lund Olsen blev genvalgt til formandsposten uden modkandidater, og den nye bestyrelse består af Bente Bang, Carsten Eilertsen, Dorte Bielefeldt, Kirsten Ebbe Brich, Kirsten Guntofte, Kirsten Lund, Knud Grøngaard, Peter Gaardsdal Sørensen og Susanne Arboe.