26-09-2017 | Carsten Rasmussen , cr@finansforbundet.dk  

Det grå guld er her, og vi har ingen sidste salgsdato

Årgangene 1964-1967 ser ud til at være blandt de mest hyppige blandt Danske Banks medarbejdere. Vi skal kunne engagere medarbejdere på tværs af generationer, og medarbejdere over 50 år kan være lige så innovative og disruptive som yngre kolleger, siger bankens ansvarlige for People & Culture, Nikolaj Knudtzon

Det er en myte, hvis man tror, at Danske Bank kun satser på at rekruttere unge med høje uddannelser, mens seniorer kan se frem til pension og golfkøller. Tværtimod. Så længe mennesker har de rette kompetencer, lyst og engagement til at blive ved højt op i årene, er der en plads til dem i banken.

For alderssammensætningen i banken er ændret de sidste 25 år, så mens den største gruppe i 1993 var dem fra 25 år, er den største gruppe i 2017 dem over 50 år. Med andre ord ser årgangene 1964-1967 ud til at være de mest hyppige blandt Danske Banks medarbejdere.

At der er en stor gruppe, der har været i banken i mange år og måske bliver til pensionen, er ikke noget problem men en styrke, siger bankens ansvarlige for People & Culture, Nikolaj Knudtzon:

"Det at drive bank i dag er anderledes, ligesom måden vi rekrutterer på. Mens vi i tidernes morgen tog de fleste ind som bankelever, tager vi nu mange flere ind med et højere uddannelsesniveau og nogle kompetencer, som vi skal bruge, når vi skal drive bank på nutidens vilkår", siger Nikolaj Knudtzon og uddyber:

"Hele måden, man bliver set på af en kunde, er ikke kun afgjort af, om du er enten ung eller gammel. Men ofte er der noget i det grå guld, som du godt kan bruge lidt længere. Vi ser diversiteten som en styrke, og vi ansætter ikke ud fra et alderskriterie. Det er kompetencerne, der driver vores virksomhed, så vi er glade for at have en bred sammensætning."

Over to tredjedele af dem, banken har rekrutteret de seneste år, har været over 30 år, hvilket også bidrager til, at gennemsnitsalderen i Danske Bank nu er steget til 42 år, som svarer til gennemsnittet i sektoren.

 

Ingen sidste salgsdato

I årtier har politikerne og økonomiske eksperter prædiket, at vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, hvis også velfærdssamfundet skal hænge sammen økonomisk i fremtiden. At gå på pension midt i 60'erne er ifølge mange politikere en luksus, vi ikke kan blive ved med at tillade os – vi er simpelt hen yngre længere. Er man i 50'erne i dag, er der en pæn sandsynlighed for, at man når de 90 år, så det kan blive ganske dyrt for samfundet at forsørge friske ældre i årtier.

Hvis Danmark skal øge arbejdsstyrken de kommende år, hviler rigtig meget på de ældre medarbejdere. Hos Danske Bank mener Nikolaj Knudtzon, at virksomheden skal kunne rumme medarbejdernes forskelligheder.

"Vi skal kunne engagere medarbejdere på tværs af generationer, og derfor tager HR udgangspunkt i den enkelte medarbejders situation, ønsker og behov og ikke vedkommendes alder. Det er menneskelige egenskaber at have lyst til og være en del af forandring, og det driver mange uanset alder", siger han.

"Vi skal motivere flere til at blive længere, og der er ikke nogen sidste salgsdato i vores verden.  Til gengæld betyder viden meget, ligesom evnen til at lære, fordi du kan ikke forudse, hvordan sektoren ser ud i fremtiden. Når kundemønstrene ændrer sig hurtigt, skal vi bruge mennesketyper med egenskaber, der kan skabe ændringer undervejs på rejsen."

Hvor længe kan vi arbejde?
"Jeg ser ingen aldersgrænse. Så længe folk er motiverede og kan bidrage til de forandringer, vi er i, så kan de være en del af vores rejse", siger Nikolaj Knudtzon.

Hvordan holder vi folk i god form?

"Vi er generelt fokuserede på motion, sund kost og tilbyder aktiviteter for alle vore medarbejderes sundhed. Der kan også være nogen, som har behov for at bruge vores seniorordninger, så de f.eks. arbejder på mere fleksible vilkår. Du kan sætte dine rammer, så du kan være motiveret længere og blive hos os med den erfaring, du har"

 

Livsforlængende

Nikolaj Knudtzon er overbevist om, at vi udvikler os stærkest på jobbet:

"Jeg tror jo på, at jobbet kan være en del af det at holde dig i gang, og er der et sundt arbejdsmiljø, kan man rent faktisk blive længe. Så jobbet kan være livsforlængende", siger han og henviser til, at det hjælper på samfundsøkonomien, at vi først sent begynder at bruge af pensionen.

Kan man tale om seniorkompetencer som evner og færdigheder og kompetencer, som udvikles som led i arbejdskarrieren som for eksempel overblik og empati?

"Jeg er ikke sikker på, at man kan tale om en seniorkompetence for overblik og empati, når empati mest er en menneskelig egenskab uafhængig af alder. Men f.eks. tilliden, altså det at opbygge tillid hører sammen med empati, så en egenskab med at være tillidsopbyggende kan godt knyttes til en form for seniorkompetence. Lige såvel kan overblik naturligvis hænge sammen med erfaring, men er ikke kun en seniorkompetence", siger Nikolaj Knudtzon.

I nogle år har man tillagt de unge alle gode egenskaber, som er nye og udviklende.

"Den der med at de unge kommer ind og rusker i det, som er blevet støvet, er ikke en entydig sandhed. Et menneske over 50 år kan være lige så innovativt og disruptivt", siger Nikolaj Knudtzon, der arbejder med at udvikle ledelse, talenter, kultur, læring – alle de store temaer i People & Culture.

Vi bliver ældre

I Danmark er gruppen af ældre over 65 år vokset til at udgøre 18,8 procent af den samlede danske befolkning i 2016, og dermed er Danmark godt på vej til at blive et ”aldrende samfund”.