18-12-2017 | Carsten Rasmussen , cr@finansforbundet.dk  

"Vi skal gøre det her sammen"

Kirsten Ebbe Brich er trænet i ikke at være bange for nye udfordringer, og hun kan holde hovedet klart i pressede situationer. Det har 18 år som tillidsmand lært den nye 44-årige formand for Danske Kreds, der fortæller, hvad der vil kendetegne hendes lederskab.

​​Kirsten Ebbe Brich havde ingen drejebog med sig den første dag, hun mødte på arbejdet i sin nye rolle som formand for Danske Kreds. Hun har heller ingen mål for, hvad hun skal nå de første 100 dage. Sådan arbejder hun ikke.

Sjældent har en formand for Danske Kreds stået over for så voldsomme forandringer, som nu med nye spillere på markedet, job der forsvinder og en digitalisering, der helt vil ændre arbejdspladsen Danske Bank.

"Det stiller nye krav til os som fagforening at kæmpe for vores medlemmers velbefindende – for et holdbart arbejdsliv for alle, der arbejder i Danske Bank", siger Kirsten Ebbe Brich, der selv blev valgt til tillidsmand første gang i 1999.

Her få dage efter at Kirsten er trådt ind i sin nye rolle, siger hun, at det gælder om at være modig.

"Det vil sige, at vi tør fortælle, hvordan vi har forsøgt at påvirke for eksempel udflytningen af arbejdspladser til Litauen. Det kan godt være, at vi ikke opnåede præcis det, som vores medlemmer håbede, men vi har brugt både tid og kræfter på at søge afklaring for medlemmerne og på at påvirke koncernen. Selvfølgelig skal vi fejre vores succeser, men vi skal også fortælle, hvad vi ellers går og laver – også når vi er bange for, at resultatet ikke står mål med medlemmernes forventninger."

Jeg kan ikke huske den kreds, som ikke ønsker at være mere synlig.

"Enig, men ind imellem frygter jeg, at vi kommer for langt væk fra vores medlemmer. Vores berettigelse og eneste opgave er vores medlemmer. Vi skal ud på arbejdspladser, i kantiner og til medlemsmøder og i dialog med vores medlemmer."

Holdbart

"Vi vil også gerne vise alle koncernens medarbejdere, at vi kan tilbyde meget mere end en forsikringsordning, der træder i kraft, hvis man bliver opsagt eller får en advarsel. Jeg vil gerne være i spidsen for en fagforening for alle og være den hverdagspartner, som man kan bruge til stort og småt i sit arbejdsliv. Den daglige dialog og den daglige sparring med det enkelte medlem er vores tillidsmænd super dygtige til."

Hvad betyder det holdbare arbejdsliv?

"At vi kan holde til at gå på arbejdet hele livet, indtil vi ikke ønsker at arbejde længere. Vi skal holde til at komme på arbejde og samtidig have et liv, når vi kommer hjem til familien. Det tjener både den enkelte og fællesskabet og koncernen, hvis man kan det."

Fagligt kommer Kirsten fra en stilling som Organisational Change Manager i Group IT. Er hun så lidt nørdet?

Kirsten vejer ordene, inden hun svarer. Uanset hvilket spørgsmål hun får, taler hun roligt og velovervejet.

"Måske på nogle punkter. Jeg kan lide at sætte mig ind i tingene, så vi kommer hele vejen rundt om et emne, inden beslutningen bliver taget."

Relevant hverdagspartner

På rigtig mange områder ser den nye formand, at Danske Kreds og koncernen har sammenfaldende interesser, og det gælder især agendaen om uddannelse og kompetencer og forandringsparathed.

"Det er bare ikke altid, at vi så ser ens på vejen dertil. Især mener vi, at banken kunne bidrage med mere."

En arbejdsgiver af Danske Banks størrelse bærer et socialt ansvar for at kunne rumme forskellige typer medarbejdere med forskellige forudsætninger for at trives, siger Kirsten:

"Banken har en forpligtigelse i forhold til medarbejdernes udvikling og vedligeholdelse af kompetencer."

I virkeligheden er den nye formand lidt bekymret for, om hendes medlemmer står til at kunne få et andet job, hvis de ikke skal beholde det, de har i dag. Job i dag ligner ikke dem, der var for 10 år siden, og job om ti år ligner ikke dem, der er i dag. Men mange af de samme mennesker er fortsat på arbejdsmarkedet.

"Hvis vi skal være en relevant hverdagspartner for vores medlemmer, skal vi hjælpe dem til ansættelsessikkerhed. De skal have kompetencer, så de kan være forholdsvis sikre på at kunne finde et job, men det er ikke sikkert, at det bliver i den sektor, vi er i dag. De fleste er enige om, at antallet af finansjob, som vi kender dem, bliver færre. Det er ikke utænkeligt, at der opstår andre job, men er vores medlemmer klar til at tage dem? Eller skal de over i andre brancher med de gode kompetencer, de har?"

Hjerteblod

Vi befinder os ikke længere i en virkelighed, hvor arbejdslivet i Danske Bank er fra 8 til 16. Tværtimod forventer koncernen, at alle og enhver er ambassadører og 'kunde-huntere' 24/7.

"Vi er nødt til at overveje, om vores overenskomst har det indhold, den skal have for at skabe ordentlige rammer for arbejdslivet i dag og fremover", siger Kirsten. Hun læner sig frem i stolen. Spørgsmålet om fleksibilitet handler om overenskomst og hjerteblod.

"Nogle rådgiverne booker selv kundemøder uden for normal kontortid. For eksempel møder de tidligere ind for at holde kundemøder fra morgenstunden. Andre dage bliver de længere for at mødes sent med en kunde. Til gengæld skal medarbejderen selv bestemme, om hun tager en fridag i næste uge. Men hvordan sikrer vi, at fleksibiliteten hverken bliver for løs til ledelsen eller for stram til, at medarbejderne kan leve med det?", spørger Kirsten.

På den lange bane står vi over for nødvendigheden af konstant at udvikle, forandre og skabe nye løsninger.

På den måde kommer Kirsten til at tage temperaturen på, om hun er glad, og om hun sikrer, at Danske Kreds ikke står stille.

"Det er en god overenskomst, og derfor er det også lidt hjerteblod, vi er inde og pille ved. Jeg vil rigtig gerne ud og tale med medlemmerne om, hvad det er for en fleksibilitet, de gerne vil have i forhold til vores overenskomst 2020."

Det er den slags konkrete initiativer, Kirsten tror på. Hun vil hellere komme i gang med dialogen end sidde bag lukkede døre og lægge store strategiske planer.

Vi gør det sammen

"Jeg plejer at bryste mig af at være åbensindet, og det betyder, at jeg lytter til, hvad der bliver sagt, og at min beslutning er til at ændre, hvis nye argumenter giver anledning til det."

Forklaringen er, at jo mere viden du har om andres beslutningsgrundlag, jo mere nuanceret kan du se på sagen, og jo mere sandsynligt er det, at du ikke kører blindt ud over kanten.

"Nogle ser det som en svaghed. Jeg ser det som en styrke, fordi verden forandrer sig, så mit grundlag for at træffe en beslutning forandrer sig", siger Kirsten.

Alternativet er formanden med svar på alt. Den leder kender vi alt for godt, for de laver sjældent noget nyt. Men i Danske Kreds har de valgt at være sammen om at gøre Kirsten til en god formand. Kredsbestyrelsen har også et ansvar for, at formanden kan vokse med opgaven.

"Ligesom jeg skal stå forrest og bane vejen for kredsbestyrelsen, skal de også hjælpe mig til at blive bedre. Vi skal gøre det her sammen."

"Jeg har lidt for sjov sagt, at jeg skal lave så lidt som muligt. Med det mener jeg, at jeg skal åbne døre og have ansvaret for retningen, men jeg skal ikke beslutte farven på buketten til en medarbejder, der er sygemeldt, eller hvad vi skal spise på generalforsamlingen."

Familieliv

I damebladene bliver vi mødt med et krav om at være slank, stærk og illusionen om, hvordan vi ubesværet kan jonglere med både karriere og familieliv. Men Kirsten minder os om, at ambitioner også kan skrues ned, og hvorfor ikke vise vore kolleger og omgivelser, at vi – lige som de selv – heller ikke er perfekte. Der er fejl i alting, og det er egentlig meget godt, mener hun.

"Selvfølgelig skal vi turde lave fejl, og vi skal turde indrømme det, så vi bliver klogere af det. Det er noget af den rummelighed, jeg går ind for."

En lille tænksom pause. Så fortæller hun, at rummeligheder en styrke:

"Det vil sige, at jeg kan rumme, at andre agerer på en særlig måde, laver en fejl eller får sagt noget forkert. Jeg kan leve med, at du ser anderledes på tingene end jeg gør, og jeg kan lytte til andres synspunkter uden at dømme ."

Med manden Jannik og to teenagebørn – en dreng på 14 år og en datter på 17, der spiller fodbold på eliteplan –er rummelighed også vigtigt i Kirstens privatliv:

"Opgaverne som forældre til sådan nogle teenagere er at prøve at lytte til dem, når de har brug for det. Det kan være rimeligt svært at få lov til at fortælle, hvad jeg tænker om den situation, de står i."

Hvad beundrer du mest ved din mand?

"Jeg beundrer hans integritet. Han holder fast i sig selv, og jeg er meget taknemmelig og sætter stor pris på hans urokkelige støtte og tiltro til mig. Han bakker mig op - og mere end det, for han kan også sige: Det slap du ikke så heldigt fra. Det betyder noget, at støtten ikke er blind."​​​

 

Blå bog

Kirsten Ebbe Brich

  • 44 år
  • Bor i Slangerup med sin mand og to børn på 14 og 17
  • Blev oprindeligt ansat som IT-udvikler i Group IT i 1995
  • Tillidsmand siden 1999
  • Medlem af Danske Kreds’ bestyrelse siden 2010
  • Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen i Danske Bank siden 2014