18-05-2017 |  Daniel Lundgren Jørgensen

Ja til den nye overenskomst

Den 16. maj sluttede afstemningen om den nye virksomhedsoverenskomst med et overvældende ja til den aftale, som Danske Kreds og Danske Bank havde forhandlet på plads. 95,8 pct. af de medlemmer, der deltog i urafstemningen, stemte ja til aftalen. Dermed får alle overenskomstansatte i Danske Bank en ny virksomhedsoverenskomst, der gælder frem til 1. april 2020.

Medarbejderne i Danske Bank kan se frem til samme generelle lønstigning som resten af sektoren, der blev aftalt i den nye standardoverenskomst, som blev vedtaget af alle Finansforbundets medlemmer i marts måned. Lønnen stiger således sammenlagt 5,85 pct. over de næste tre år, fordelt som følger:

  • Juli 2017: 1,90 pct.
  • Juli 2018: 1,95 pct.
  • Juli 2019: 2,00 pct.

Danske Kreds og Danske Bank har desuden aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal drøfte, hvordan den enkelte medarbejder i fremtiden kan få større valgfrihed i sammensætningen af sin løn. Gruppen skal undersøge mulighederne for at øge udbuddet af lønpakker til for eksempel at omfatte betaling af uddannelse og kursustilbud via bruttolønnen. Samtidig skal gruppen afdække, om bruttolønsummen kan udvides ved at inddrage ferie- og pensionstillæg helt eller delvist. Det skal dog understreges, at brug af en bruttolønsordning er helt på medarbejderens eget initiativ.

Parterne har i den nye overenskomst også valgt at øge antallet af rådighedsvagter, der kan aftales mellem leder og medarbejder, fra 40 til 60 om året. Tillidsmanden skal orienteres om sådan en aftale. Er der behov for mere end 60 rådighedsvagter, kan der indgås lokalaftale mellem koncernen og Danske Kreds.

Endeligt inkluderer den nye virksomhedsoverenskomst, at plejeforældre nu bliver omfattet af retten til børnedeltid og forældreorlov på lige fod med andre forældre.

Læs mere om den nye VOK

PDF