Legat og forsikringsforeninger

Her finder du et legat oprettet for assurandører samt en oversigt over lokale interesseforeninger for assurandører på tværs af selskaberne.

Legat - Assurandør Svend Aage Jensen og søster Helene Jensens legat til fordel for gigtsygdomme

Støtte til værdigt trængende personer, der på grund af kroniske gigtsygdomme er ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde. Legatet kan alene søges i tidsrummet 15. maj til 15. juni. Legatportioner a 1.200 kr. Årsopgørelse og lægeerklæring skal vedlægges ansøgning. Anfør gigtsygdom i ansøgningens overskrift - læs mere og ansøg

Forsikringsforeninger 

Forsikringsforeningen, Hellerup

Læs mere på forsikringsforeningens hjemmeside

 

Forsikringsforeningen for Herning og omegn

Det årlige kontingent andrager kr. 400,- Tilmelding til medlemskab og arrangementer pr. mail til Kristian Kobberø.