09-05-2019 |  Berit Villadsen

Vi skal lave det, vi er bedst til

Selskaberne skal værne mere om assurandørerne og deres hverdag, så assurandørerne kan lave det, de er bedst til. Det var et af flere budskaber på Assurandør Kredsens årlige generalforsamling, hvor formanden Carsten Nielsen glædede sig over en bedre trivsel

​Opkøb, fusioner, og nye samarbejdsaftaler. Det seneste år har mange assurandører særligt i pensionsbranchen fået nye kolleger, produkter, systemer og chefer, de skal forholde sig til. Og det udfordrer assurandørerne. Det fortalte Assurandør Kredsens formand Carsten Nielsen i sin beretning til de 36 delegerede på kredsens årlige generalforsamling i Vejle, hvor alle assurandørforeninger på nær Assurandørforeningen i Aros var repræsenteret.

Som formand for Assurandørforeningen i SEB Pension har han på egen hånd mærket, hvor mange udfordringer, der kan være ved at migrere to selskaber som Danica Pension og SEB Pension. Ifølge Carsten Nielsen har mange tidligere SEB-folk valgt at gå til mæglere, mens mange tidligere Danica-folk har søgt nye udfordringer i Velliv, det tidligere Nordea Liv og Pension.

"Min vurdering er, at der er truffet en række forkerte ledelsesmæssige beslutninger både i forhold til kommunikationen med kunderne, men også måden man ønsker at betjene kunderne på fremadrettet samt ikke mindst den manglende ledelsesmæssige dygtighed på mellemlederniveau" sagde Assurandør Kredsens formand, Carsten Nielsen, og fortsatte:

"Vi gør naturligvis alt, vi kan for at påvirke ledelsen i den for os at se rigtige retning. Vi er dog magtesløse i forhold til at blande os i ledelsesretten. Jeg tror og håber dog på, at man har lyttet til os. Hvis ikke er jeg alvorlig bange for, at vi ikke har set de sidste opsigelser blandt kollegerne i Danica Pension."

Færre assurandører er truet på helbredet

Trivsel var et emne, der også fyldte i formandens beretning. Assurandør Kredsen har fået lavet en ny trivselsmåling, som viser, at trivslen blandt assurandørerne generelt er blevet forbedret, og at antallet af assurandører med helbredstruende stress er faldet fra 32 procent til 25 procent.

Det glædede formanden, som dog bemærkede, at tallene dækker over store interne forskelle i selskaberne. Ifølge undersøgelsen trives assurandørerne i PFA Pension bedst. Værst ser det ud i Thisted Forsikring, men også selskaber som Købstædernes Forsikring, Alm. Brand, Lokal Forsikring og If Forsikring har assurandører med helbredstruende stress.

Som noget nyt havde kredsen spurgt ind til assurandørernes tidsforbrug på arbejdsopgaver de sidste fire uger. Svarene viste, at assurandørerne kun bruger cirka halvdelen af deres tid på kundebesøg og forberedelse af kundebesøg, mens administrative opgaver som registreringer, mailbehandling, interne møder med teamet og chefen m.m. optager resten af tiden, og det skræmte formanden.

"Det er jo ikke holdbart. Hvorfor ansætter selskaberne ikke nogen til at ordne de her ting, så vi kan komme ud og være ude ved kunderne? Det er jo det, vi skal. Det, vi kan, og det, vi er gode til. Så vi skal prøve at spørge i selskaberne, om vi ikke kan flytte opgaverne, så vi får mere tid til kundebesøg."

Assurandørfaget er under pres

Formanden kunne også berette, at assurandørtitlen er under pres. Flere lokale assurandørforeninger er udfordret af såkaldte partneraftaler eller andre måder, hvor selskaberne forsøger at ansætte folk uden for overenskomsten, til trods for at de laver det samme som assurandører. Her opfordrede Carsten Nielsen foreningerne til at fortsætte kampen.

"Vi er slet ikke ude på at række ud efter medarbejdertyper og medarbejdergrupper, som ligger udenfor vores overenskomstområde. Men vi vil til enhver tid slås for, at kolleger, der laver assurandørarbejde, også skal være på assurandørernes overenskomster. Jeg ved, I flere steder kæmper en sej kamp lokalt for at få stoppet denne tendens, og det skal nok lykkes."

Afslutningsvis gav han sin vanlige opsang til assurandørerne.

"Jeg mener og har altid ment, at vi bestrider verdens bedste job. Selvom selskaberne gør, hvad de kan for at måle, veje og kontrollere os. Hvis de lettede en smule på den pedal, så skulle de bare se løjer. Det, vi kan, og det, vi helst vil, er at være ude hos kunderne. Det er der, vi skaber resultaterne."