07-03-2017 | Susan Thorenfeldt , st@finansforbundet.dk  

Valg til Landsforeningen 2017

Valg til Landsforeningen 2017 er afsluttet

​Alle aktive medlemmer tilknyttet Landsforeningen modtog primo februar 2017 enten mail eller fysisk brev i forbindelse med kandidatopstilling til Landsforeningen jvf. kredsens vedtægter § 6.

Fristen for indsendelse af kandidater var i går den 6. marts 2017, og da der ikke er modtaget forslag til kandidater, vil Assurandør Kredsens kredsbestyrelse v/kredsformand Carsten Nielsen fortsat varetage Landsforeningens medlemmers interesser.