03-03-2017 |  Af Carsten Nielsen, Formand for Assurandør Kredsen

Hovedtræk i overenskomstresultatet for assurandører

FA og Finansforbundet er enige om en ny 3-årig overenskomst, der løber fra 2017-2020.

· Rammeoverenskomstens minimumslønninger reguleres med 2 % årligt i overenskomstperioden 
· Øget fokus på assurandørernes trivsel ved at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra FA og Finansforbundet, der skal se på hvordan trivslen kan forbedres
· Mulighed for kompetenceløft til tillidsvalgte assurandører i forbindelse med deres overgang fra fagligt bestyrelsesarbejde til en stilling uden fagligt arbejde
· Øget fleksibilitet ved afvikling af fædre- og forældreorlov. Fremover kan de 4 ugers fædreorlov afholdes i perioder á 2 uger og forældreorloven på 10 uger kan afholdes som 2 uafbrudte perioder på 5 uger
· Rammeoverenskomstens beregningsgrundlag vedrørende ferietillæg og feriegodtgørelse opdateres og moderniseres.

Der er også aftalt en ny 3-årig overenskomst inden for bank- og realkredit området. Hvis det har din interesse kan du kan læse mere om forliget på Finansforbundet hjemmeside.